söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

SKR och fack överens – högre pensioner för välfärdsanställda

Publicerad: 21 december 2021, 09:54

Foto: ERIK SIMANDER, Pressbild

Ett nytt avtal ger kommunsektorns 1,2 miljoner anställda markant högre tjänstepension från 2023. ”Historiska förbättringar”, enligt Kommunal. Även arbetsgivarsidan är nöjd med uppgörelsen som också innebär bättre villkor för fortbildning, omställning och anställningstrygghet.

Ämnen i artikeln:

LASSobonaSKRKommunalLäkarförbundetPensionArbetsmiljö

Det nya pensionsavtalet som kommunsektorns anställda nu får lära sig namnet på heter AKAP-KR. Förledet står för Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension och berättar att sektorns anställda nu följer den trend som rått i ett par decennier och går från en förmånsbestämd tjänstepension till ett system med avgiftsbestämda pensioner. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) poängterar att konkurrensen om arbetskraften är hård och ett modernt pensionsavtal med goda villkor är nödvändigt för att kunna locka arbetskraft till sektorn. 

Avtalet ska samtidigt ge mer förutsägbara kostnader för kommuner och regioner.

Pensionsavsättningen höjs från 2023 med en tredjedel: från 4,5 till 6 procent av lönen. Det är ”historiska förbättringar”, tycker Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

– Efter ett långt arbetsliv är det många medlemmar som får en allt för låg pension och därför är den här förändringen så viktig. En höjning av avsättningen på 1,5 procent betyder flera hundralappar extra i pension varje månad för medlemmarna i Kommunal, säger han i ett pressmeddelande.

Avtalet stärker också anställningstryggheten då arbetsgivaren inte ges möjligheter till undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Rätt till tillsvidareanställning kommer hädanefter uppstå redan efter 12 månaders anställning, inte som hittills efter 18 månader.

LÄS MER: Så påverkar regeringens las-förslag kommunsektorn. 

Överenskommelsen innehåller också ett paket som stärker medarbetares möjligheter till omställning och vidareutbildning. Tre nya kollektivavtalade studiestöd införs för att ge anställda bättre ekonomiska villkor för studier och kompetensutveckling. Avtalet jämställer kommunanställdas villkor med det huvudavtal som gäller hos Svenskt Näringsliv. 

Parterna har också kommit överens om ett initiativ för att stärka arbetsmiljön och nå friskare arbetsplatser. 

– På en snabbt föränderlig arbetsmarknad där pensionsåldern höjs och arbetssätt utvecklas är det nödvändigt att stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning. Avtalet möter de allt högre krav på ökad kompetens, eller snarare rätt kompetens, som ställs i arbetslivet, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen för SKR:s och Sobonas föreningsstyrelse.

Kritik mot uppgörelsen kommer från Sveriges Ingenjörer, som förhandlat inom Akademikeralliansen. Fackförbundet varnar för att deras erfarna medlemmar som haft en god löneutveckling riskerar att få en sämre tjänstepension vid en övergång till det avgiftsbestämda systemet. 

Läkarförbundet står utanför pensionsuppgörelsen och för dem gäller fortsatta förhandlingar.

Fakta / Pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.

Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent av den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.

Anställda upp till 65 år, som i dag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.

Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i tio år.

 

Fakta /Omställningsavtalet KOM-KR

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.

Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.

Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.

Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten).

 

Följande parter har undertecknat överenskommelsen:

Sveriges Kommuner och Regioner

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Svenska Kommunalarbetareförbundet

OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

OFR:s förbundsområde Läkare

OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Akademikeralliansen

Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev