Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

SKL hukar inte i socialförsäkringsdebatten

SKL duckar inte på något sätt när det gäller att skapa en gemensam ingång på lokal nivå för arbetslösa och samordna insatserna för dem, skriver Anders Knape i en replik till Gunvor G Ericson (MP).

Publicerad: 25 augusti 2011, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla berörda måste sluta se individer som någon annans ansvar, skriver Anders Knape.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Socialförsäkringar

Det finns ett flertal argument för att samordna insatserna från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Alla berörda måste sluta se individer som någon annans ansvar. Vi behöver en hållbar, långsiktig, gemensam och stabil lokal organisation för alla de omkring 250 000 enskilda som har behov av insatser från flera myndigheter.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på olika vis framfört våra medlemmars krav till regeringen om att få igång olika försök som skulle kunna ge nödvändiga erfarenheter. Vi kommer att fortsätta sprida kunskap om En gemensam ingång och fortsätta den dialog vi har med olika företrädare för regeringen. Det krävs ett antal försök i skarpt läge, men vi har redan en god grunderfarenhet från arbetet med den finansiella samordningen.

Låt oss slå fast att om personer med ett flertal behov ska få en bättre förankring i arbetslivet måste resurser och insatser samordnas och sättas in samtidigt. Det kräver en förändrad och mer sammanhållen organisation. Men låt oss heller inte blunda inför att det självfallet kräver en öppenhet från berörda myndigheter. Det krävs fler aktörer än SKL som deltar debatten och försöker påverka utvecklingen.

För SKL är frågan ständigt aktuell. Den konferens som vi genomförde i våras samlade 250 personer och visade att det fortfarande finns ett stort från kommunerna att vara med i en försöksverksamhet. Vi gör också just nu en bred inventering av hur lokal nivå ser på möjligheterna och förutsättningarna. En sammanställning kommer inom kort. I en rapport om vilka effekter förändringarna hos Försäkringskassan hade fått på det ekonomiska biståndet slår vi återigen fast behovet av en gemensam organisation.

I yttrandet över Långtidsutredningen instämmer SKL i utredningens uppfattning att det finns starka skäl för att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. SKL konstaterar vidare: ”Det vore intressant med en analys av vilka effekter en sammanslagning av systemen för sjukförsäkring och A-kassa skulle ge berörda." Vi hänvisar i det sammanhanget till SKL:s förslag om En gemensam ingång, och det behov som finns av ökad samverkan mellan olika parter för att människor på ett bra sätt ska få hjälp att inträda eller återvända till arbetslivet.

Vi måste utifrån vårt gemensamma ansvar för de enskilda skapa en ny modern organisation.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialförsäkringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev