Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Skatteregler stoppar jätteföretag som Facebook

Datalagring har blivit en global mångmiljardindustri. Sverige har goda förutsättningar att locka megadatacenter av den typ som Facebook byggt i Luleå. Men en föråldrad skattelagstiftning hotar allvarligt framtida etableringar i landet.

Publicerad: 5 maj 2014, 15:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItInfrastrukturinvesteringar

Datacenter är industrier med megastora serverhallar och med gigantisk kapacitet för datalagring. I takt med att datamängden i världen ökar beräknas lagringskapaciteten behöva fördubblas fram till år 2020. Cirka 200 nya megadatacenter behöver byggas i Europa under perioden 2014-2020.

Med de förutsättningar som finns skulle 25 procent av de nya megadatacentren plus många mindre kunna byggas i Sverige, varav minst hälften i norra Sverige. Detta skulle generera tusentals nya jobb i form av byggarbeten, drift och underhåll av datacenter, service, teknikutveckling och kringeffekter samt investeringar på minst fem miljarder kronor per år. The Node Pole är ett samverkansbolag i Norrbotten för att utveckla denna nya näring.

Sverige och framförallt den norra regionen har tillgångar och förutsättningar som är unika för utbyggnad av datacenter. Det är bland annat tillgången till stor mängd förnyelsebar energi i form av klimatsmart vatten- och vindkraft. Elnätet är stabilt och byggt för den krävande gruv-, stål- och pappersindustrin. Klimatet är kallt, vilket ger stora energi- och miljöbesparingar vid kylning av dataservrar. Affärsmiljön är industriell. Till detta kommer ett stabilt politiskt och miljömässigt klimat.

Vid en första anblick ser det ut som om Sverige har ett fenomenalt utgångsläge, men det finns en oväntad hake. Svensk energiskattelagstiftning har inte hängt med i den snabba samhälls- och teknikutvecklingen utan gör fortfarande skillnad på tjänsteindustri och traditionell basindustri. Med tanke på att den digitala utvecklingen på bara ett drygt decennium har förändrat industribegreppet och vårt sätt att se på ekonomi i grunden, är detta en högst otidsenlig skattemodell.

Medan den traditionella tillverkningsindustrin endast betalar 0,5 öre per kWh i elkonsumtionsskatt, betalar den energiintensiva tjänsteindustrin hela 19,4 öre per kWh i norra Sverige. Det innebär exempelvis att energiskatten för tillverkning av papper till böcker och tidningar är betydligt lägre än för digital lagring och distribution av e-böcker och webbtidningar. Istället borde svensk skattelagstiftning likställa all elintensiv industri och därmed uppmuntra den snabbt accelererande utvecklingen mot ny, mer resurseffektiv och hållbar produktion och konsumtion.

I Finland har man på högsta politiska nivå uppmärksammat orimligheten i två olika skattesatser och lagt energiintensiv tjänsteindustri på samma skattenivå som övrig industri. Om denna omflyttning godkänns av EU kommer Sverige ha en beskattning på energiintensiv tjänsteindustri som är minst 8 till 12 öre högre per kWh än något annat nordiskt land. För ett stort datacenter innebär denna skillnad i beskattning en merkostnad på 60-90 miljoner kronor per år, bara på grund av högre energiskatt. Detta skulle skjuta Sveriges konkurrenskraft i sank och i praktiken omöjliggöra stora framtida digitala industrietableringar.

Det vilar därmed ett stort ansvar på svenska politiker att skyndsamt diskutera frågan om enhetlig skatt för såväl gamla som nya industrinäringar. Kan Sverige inte konkurrera på lika villkor som övriga Norden och EU, kommer investeringar, arbetstillfällen och skatteintäkter från elintensiv tjänstesektor inte genereras här, utan i andra länder. Vi går med andra ord miste om en helt ny bransch som kan ge många nya jobb och tillväxt till Sverige och i synnerhet till norra Sverige.

Att anpassa beskattningen av elintensiv tjänsteindustri till samma nivå som övrig industri innebär inte nödvändigtvis att den befintliga skattebasen urholkas, snarare tvärt om. De digitala industrierna kommer att generera nya skatteintäkter.

Genom att skapa ekonomiska förutsättningar för internationella investeringar och etableringar inom den digitala industrin, får Sverige möjlighet att framgångsrikt positionera sig inom en framtida tillväxtsektor. Att som enda land i Norden inte hänga med i utvecklingen rimmar illa för en nation som ligger i världstoppen när det gäller teknikanvändning, teknikutveckling och innovation som konkurrensmedel. Hittills har Sverige gjort stora framgångar med bland annat Facebooks etablering i Sverige. Låt oss forma en politik som ger möjlighet att det ska bli ännu fler etableringar.

Yvonne Stålnacke, kommunalråd (S) Luleå

Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande (S) Norrbottens läns landsting

Peter Roslund, kommunalråd (S) Piteå

Torbjörn Lidberg, kommunalråd (S) Boden

Erik Lundström, vd The Node Pole

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev