Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Så tar vi tillvara på Öresunds fulla potential

Öresundsregionen är i dag Nordens största arbetsmarknadsregion och samarbetet utvecklas hela tiden. Men det finns hinder i vägen för en helt integrerad region. Vi vet vad som behövs för att överbrygga dessa, men då krävs det en mer aktiv politik från regeringen.

Publicerad: 27 april 2016, 10:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En välfungerande infrastruktur, inklusive goda förbindelser över sundet, är en nationell angelägenhet. Dessa bör därför finansieras med statliga medel, skriver två miljöpartister. Foto: Johan Nyberg


Ämnen i artikeln:

EkonomiÖresundsregionenArbetsmarknadTransporter

Öresundsregionen har ungefär 3,8 miljoner invånare. En gemensam arbetsmarknad har gjort att både arbetstagare och arbetsgivare fått större möjligheter att forma sina liv och sina verksamheter, och att fler företag har valt att etablera sig här. Inte minst det faktum att regionen överskrider nationsgränser har gett människor nya möjligheter att förverkliga sina drömmar. Med Öresundsbron som pulsåder har miljontals människor givits möjligheten att såväl i arbetslivet som på fritiden röra sig fritt över ett större område än vad som tidigare varit möjligt.

Flera hinder står dock i vägen för en helt integrerad Öresundsregion med gemensam arbetsmarknad och med en gränsöverskridande infrastruktur. Detta är hinder som inte kan rivas enbart genom politiska beslut på regional nivå. För att Öresundssamarbetet skall ges förutsättning att utvecklas ytterligare anser vi att regeringen snarast bör ta följande initiativ.

Investera i en andra fast förbindelse över Öresund.

Öresundsbron väntas i och med bygget av Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland att trafikeras av fler och längre godståg. Samtidigt kommer den pågående Sverigeförhandlingen öppna upp för att fler höghastighetståg via Öresundsbron kan fortsätta ut i Europa. Att den spårbundna trafiken över sundet ökar är mycket välkommet, inte minst ur miljösynpunkt. Det kommer dock innebära att Öresundsbron belastas ytterligare och riskerar att förvandlas till en flaskhals för tågtrafiken.

En både önskvärd och sannolik utveckling mot att fler reser kollektivt över sundet gör behovet av en kompletterande förbindelse stort. En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamns stadskärnor och en HH-förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, skulle förkorta restiden över sundet för många av regionens invånare. Detta samtidigt som plats lämnas för fler godstransporter och höghastighetståg att trafikera Öresundsbron.

En välfungerande infrastruktur, inklusive goda förbindelser över sundet, är en nationell angelägenhet. Dessa bör därför finansieras med statliga medel. Vi önskar att den svenska regeringen genast inleder diskussioner med Danmark om hur finansieringen av nya fasta förbindelser över Öresund kan lösas.

Intensifiera arbetet med att riva gränshinder.

Gränshindren i Öresund är oftast av administrativ karaktär. Lagar och regler som skiljer sig mellan Danmark och Sverige försvårar för alla de som pendlar, eller vill börja pendla, över sundet. Öresundskommittén har sammanställt en lista på 42 gränshinder som under de kommande åren bör prioriteras. Av dessa anses 19 stycken vara lösta. Mer måste göras för att lösa återstående 23 gränshinder. Fortfarande uppstår krångel mellan Danmark och Sverige bland annat när det gäller arbetstillstånd och pensioner. Därför anser vi att regeringen tillsammans med dess danska motsvarighet bör intensifiera arbetet med att riva gränshinder.

Ge Sveriges regioner och landsting ansvar för arbetsförmedling.

När regeringen nu föreslår att Sveriges regioner och landsting ska bli större måste frågan om vilka ansvarsområden som kan flyttas från stat till region börja diskuteras. Med decentralisering som grundbult i den gröna ideologin föreslår vi som ett första steg en regionalisering av arbetsförmedlingen.

För Öresundssamarbetet vore detta mycket positivt. Ett Skåne som med fria tyglar kan samarbeta om arbetsförmedling med Danmark innebär nya möjligheter för integration över sundet. En arbetsförmedling som är anpassad för en gemensam arbetsmarknad i Öresund skulle innebära att det blev enklare att förmedla jobb över sundet.

Slösa inte bort de unika förutsättningarna i Öresundsregionen. Öresundssamarbetet leder till jobb, tillväxt och frihet för regionens invånare. Regeringen måste ta tillvara på detta och driva en mer aktiv politik för integration över sundet!

Julius Eberhard, språkrör Grön Ungdom Syd

Fredrik Hanell, ordförande Miljöpartiet de gröna, Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev