fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Så säkras finansieringen av välfärden

Genom att se välfärdssystemet som en pyramid och lära av sjukvårdens prioriteringsarbete kan vi hitta lösningar som säkrar den fortsatta legitimiteten för en omfattande svensk välfärdspolitik.

Publicerad: 19 september 2011, 10:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

De flesta bedömare är sedan länge överens om de utmaningar välfärdens framtida finansiering innebär. Ändå har det visat sig svårt för de politiska partierna att komma med konkreta förslag på hur finansieringsgapet skall kunna mötas. I stället har man nöjt sig med att i breda termer tala om prioriteringar och ökad privat finansiering, men aldrig diskuterat hur det skulle kunna genomföras i praktiken. Det är hög tid att de politiska partierna börjar konkretisera sina idéer.

En möjlig utgångspunkt i ett sådant arbete är att se välfärdssystemet som en pyramid, det vill säga samma jämförelse som brukar användas för att illustrera pensionssystemet. I botten finns det offentliga åtagandet, som genom de orangea kuverten är relativt förutsägbart, och ovanför detta finns möjlighet till olika former av privata kompletteringar.

På motsvarande sätt skulle man kunna utforma de offentliga åtagandena inom andra delar av välfärdsstaten, exempelvis hälso- och sjukvården.

I botten finns ett förutsägbart och väldefinierat offentligt åtagande som garanterar att alla har tillgång till högkvalitativ vård på lika villkor. Det innebär exempelvis att dagens geografiska skillnader i väntetider och behandlingar inte kan accepteras.

Om man däremot inte nöjer sig med det offentliga åtagandet – exempelvis för att man vill ha tillgång till vård snabbare än de offentliga garantierna eller en extra undersökning, som inte bedöms som medicinskt nödvändig – ska möjligheten finnas att köpa till detta exempelvis i form av privata vårdförsäkringar. Det vill säga på samma sätt som det i dag är möjligt att komplettera det offentliga åtagandet inom pensionssystemet med privat sparande. En central aspekt här är förutsägbarheten – människor måste kunna veta vad de kan förvänta sig i form av offentlig service, och planera sin tillvaro – med sparande och försäkringar – utifrån detta.

Ett liknade förhållningssätt skulle kunna tillämpas i äldreomsorgen, där en möjlig avgränsning skulle kunna vara allt som tidigare under livet varit föremål för privat konsumtion ska fortsätta att vara det även när man blir äldre. Det offentliga åtagandet blir då koncentrerat till vården och omsorgen. Hur vi i övrigt väljer att spendera våra pengar och leva våra liv – vilken typ av bostad vi vill ha, vilken mat vi vill äta, vilka aktiviteter vi vill ha oss och så vidare – fortsätter att vara ett privat ansvar.

En inspirationskälla för politiker som är intresserade av att definiera det offentliga åtagandet är det prioriteringsarbete som sedan flera år tillbaka pågått inom landstingen och som inneburit att vissa åtgärder och behandlingar inte längre är en del av det offentliga åtagandet. Det som utmärker detta prioriteringsarbete är just det systematiska och transparenta förhållningssättet – alla ska enkelt kunna ta reda på vilka avgränsningar av det offentliga åtagandet som har gjorts.

För att bevara tilltron till välfärdsstaten krävs att alla upplever att de offentliga tjänsterna är basen i välfärden. Detta kräver ett högkvalitativt och väldefinierat offentligt åtagande. Om det är något som riskerar att äventyra medelklassens och andra betalningsstarka gruppers tilltro till den skattefinansierande välfärden är det osäkerhet kring vilken hjälp de offentliga systemen egentligen erbjuder. Kombinerat med goda möjligheter att komplettera med privata försäkringar och sparande blir ett väldefinierat offentligt åtagande därför ett sätt att försäkra sig om fortsatt legitimitet för en omfattande välfärdspolitik.

Svend Dahl, Fil dr i statsvetenskap och chef för Liberala Nyhetsbyrån

Eva Cooper, ansvarig för Timbros välfärdsprogram

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev