Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Så kan Sverige höja kvaliteten i välfärden

Ett starkare konsumentskydd för välfärdstjänster, oberoende sajter för kvalitetsinformation och en ny whistleblower-funktion. Det är några av förslagen från Svenskt Näringslivs expertgrupp för kvalitet i välfärden.

Publicerad: 30 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetVälfärdstjänster

Välfärdssystemen i Sverige ger tillgång till tjänster efter behov, och valfrihet med många utförare att välja bland. Tillsammans med den solidariska finansieringen som är en grundvärdering, har vi en bra bas för att utveckla kvaliteten i välfärden.

I framtiden kommer alla medborgare att ställa högre krav på vård, skola och omsorg. Vi lever allt längre och har vant oss vid att ställa krav på välfärden, oavsett om den levereras av offentliga eller privata aktörer. Det ställer också stora krav på alla som verkar inom området. Som medborgare vill vi få bättre insyn i skolan, vården och omsorgen och samtidigt kunna ställa krav på kvaliteten i dessa sektorer.

Inom Svenskt Näringsliv sattes en expertgrupp samman med representanter från vård, omsorg, skolor, industri, offentlig verksamhet och akademi med uppdraget att lämna ett kraftfullt bidrag till kvalitetsutvecklingen i välfärden. Vi har landat i några viktiga slutsatser.

Vi måste bli bättre på att möta medborgarnas behov inom skola, vård och omsorg. Utgångspunkten för god kvalitet måste alltid vara den person som tar del av varan eller tjänsten. Företaget eller verksamheten finns till för att uppfylla behoven. Att känna kunderna och deras uttalade och outtalade behov är centralt och ställer höga krav på verksamheter som levererar komplexa välfärdstjänster. Som medborgare, skattebetalare och kund i välfärden måste man känna en trygghet i att man får det man har rätt till.

Expertgruppen föreslår att staten inför ett starkare konsumentskydd för välfärdstjänster samtidigt som staten och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med branschorganisationerna och Svenskt Näringsliv skapar oberoende nationella sajter för kvalitetsinformation till allmänheten. Det måste bli lättare att välja och att ställa krav.

Ett gott ledarskap och en kultur där varje medarbetare genomsyras av sunda värderingar och hög kompetens kan vara svårt att skapa men är fundamentalt för att uppnå hög kvalitet och möta kundernas uttalade och outtalade behov. En viktig komponent för företagen är att branschorganisationerna går vidare och utvecklar sina etiska plattformar samt system för självsanering i branschen. I detta bör ingå en funktion, av typen ”whistleblower”, där alla ges möjlighet att lämna information om kvalitetsbrister som inte åtgärdats av den enskilde utföraren.

Välfärdens verksamheter behöver också utveckla väl fungerande styrsystem och incitament. Exempel kan vara utvecklade kvalitetsledningssystem och att upphandlingar i ökad grad inriktas på resultat och kvalitet. Det är hög kvalitet som ska premieras – inte bara lägsta pris. Kommuner och landsting bör alltid öppet redovisa tillämpade ersättningsmodeller och ersättningsnivåer i upphandlingar och kundvalssystem.

Information och granskning är ytterligare områden expertgruppen trycker på. För att valfrihet och mångfaldslösningar ska fungera måste information om tjänsterna och deras kvalitet finnas lätt tillgänglig på internet. Informationen ska vara noga utvald, begriplig för en lekman och utsättas för tuff, oberoende och likvärdig granskning.

Vi lämnar i rapporten en rad förslag som alla syftar till att stärka kvaliteten i välfärden och säkerställa fortsatt valfrihet, mångfald och konkurrens på lika villkor. Det finns inga enkla lösningar och det krävs ett långsiktigt arbete mot samma mål från alla aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata. Vi är övertygade om att välfärden kan bli ännu bättre i framtiden men det förutsätter att samtliga företag och verksamheter fortsätter att utvecklas och tar tillvara erfarenheter från andra kvalitetsfokuserade branscher.

Lennart Evrell, ordförande Expertgruppen för kvalitet i välfärden och vd för Boliden

Carola Lemne, vice ordförande Expertgruppen för kvalitet i välfärden och vd för Praktikertjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetVälfärdstjänster

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev