Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Så blir Sverige ledande exportland på livsmedel

LRF och Livsmedelsföretagen vill fördubbla värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel till 2030. Lyckas jordbruket och livsmedelsindustrin med detta har det stor betydelse för den svenska ekonomin och sysselsättningen. Men då krävs goda konkurrensvillkor.

Publicerad: 16 juni 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen bör göra jordbruks- och livsmedelsexport till en tydlig och framträdande del av exportstrategin. \

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

EkonomiNäringslivsklimatLandsbygdenLivsmedel

I juni ska den svenska regeringen ha en ny exportstrategi klar. Det är bra. Den som rynkar på näsan åt satsningar på exporten med hänvisning till att det kan vara nostalgi tänker snävt. Visst är Sverige i dag ett tjänsteproducerande kunskapssamhälle. Men för jordbruket och livsmedelsindustrin är export snarast något med framtiden framför sig. Lägg mat till musik och multimedia.

Med rent vatten, högkvalitativa råvaror och duktig industri har vi mycket goda förutsättningar att bli ett ledande exportland för jordbruksprodukter och livsmedel.

Svensk matexport har mer än trefaldigats på femton år. 2014 uppgick den till 70 miljarder kronor. Exporten är redan betydligt större än den svenska läkemedelsexporten, lika stor som exporten av stål och järnmalm sammantaget och den fortsätter växa. Jordbruket och livsmedelsindustrin står i dag för 20 procent av sysselsättningen inom utvinnings- och tillverkningsindustrin. Med sektorns 112 600 sysselsatta är bara elektronikindustrin större.

Delar av regeringen har insett detta. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har startat arbetet med en nationell livsmedelsstrategi, som bland annat syftar till att öka livsmedelsexporten. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och andra myndigheter samarbetar med näringslivet om att minska regelkrånglet.

Andra delar av regeringens politik går i motsatt riktning. För samtidigt som exporten hyllas vill regeringen införa skatt på handelsgödsel, skatt på avstånd i form av kilometerskatt och dessutom kraftigt höjda kostnader för att anställa unga personer. För att fortsätta den positiva exportutvecklingen behöver företagen goda konkurrensvillkor. Förslag kan te sig nationella, men påverkar i högsta grad förmågan att exportera havredryck till Kina och vodka till USA.

LRF och Livsmedelsföretagen vill fördubbla värdet av den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel till 2030. Lyckas jordbruket och livsmedelsindustrin med detta har det stor betydelse för den svenska ekonomin och sysselsättningen. Livsmedelssektorn har fortfarande relativt andra delar av ekonomin en hög grad av inhemska insatsvaror och tjänster i sin produktion. Tillväxt inom sektorn får därmed särskilt bra utväxling när det gäller att skapa jobb och bidra till BNP.

Det är företagare som driver gårdar och industrier som skapar exporten och jobben. Primärproduktionen måste fortsätta att vässa sin konkurrenskraft och tydliggöra värdet av svenska jordbruksråvaror. Livsmedelsindustrin måste bättre identifiera olika marknaders specifika efterfrågan och kapitalisera på svenska värden som pålitlighet, kvalitet, renlighet och innovation.

Branschen samlar sig nu för att vara en bra part till de myndigheter som arbetar med att främja exporten. Regeringen och myndigheter måste prioritera de uppgifter där offentliga beslut behövs. Regeringens initiativ att ta fram en exportstrategi är därför mycket välkommet.

Här är våra medskick för att hjälpa den svenska livsmedelsexporten växa ytterligare:

Gör jordbruks- och livsmedelsexport till en tydlig och framträdande del av exportstrategin.

Fortsätt värna om goda villkor för konkurrenskraft, som är grunden för framgångsrik export.

Satsa mer på forskning, utveckling och innovation inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Tillsätt fler livsmedelsattachéer och öka kunskapen hos fler som arbetar med främjandearbete för just livsmedel på svenska ambassader runt om i världen.

Tydliggör för exporterande företag vem som gör vad bland svenska myndigheter när det gäller att bistå i exporten.

Prioritera arbetet med land- och anläggningsgodkännanden för ökad export och säkerställa att berörda myndigheter har tillräckliga resurser.

Tydliggör syftet med övrigt statligt främjande – ambassader, Business Sweden och Visit Sweden med flera.

•  Synliggör sektorns exportpotential och tillsätt en högnivårepresentant med uppgift att inspirera till och främja svensk matexport.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF

Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev