Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

S stoppar förnyelsearbetet i välfärden

Det finns ett stort behov av att höja både kvaliteten och effektiviteten i välfärden. Men flera av de förslag som Carin Jämtin (S) presenterat i dag torsdag, och som enligt henne syftar till att höja kvaliteten och stoppa vinstjakten, kommer leda till att förnyelsearbetet inom välfärden avstannar, skriver Anders Morin som är ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 20 mars 2014, 13:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetVinster i välfärden

Det finns ett oavvisligt behov att stärka såväl kvalitetsutveckling som effektivitetsutveckling i den svenska välfärden. En förutsättning för att utveckla välfärden är att det finns mångfald, konkurrens och valfrihet. Flera av förslagen som Socialdemokraterna presenterat i dag torsdag den 20 mars har udden riktade mot privata företag i välfärden och kommer att, om de genomförs, att leda till att förnyelsearbetet inom välfärden avstannar. Detta är särskilt märkligt eftersom de undersökningar som finns visar att privata företag i välfärden presterar lika bra eller bättre, än kommunala motsvarigheter.

Ändå vill Socialdemokraterna, genom vissa av sina förslag, i praktiken genomföra ett antal tvångslagar med udden riktade mot privata företag i välfärden. Detta kommer att leda till att kvalitetsutveckling, innovationsbenägenhet och effektivitetsutveckling hindras.

• Socialdemokraterna föreslår att etableringsfriheten tas bort inom lagen om valfrihetssystem (LOV) samt att kommunerna ska få större inflytande när en friskola vill etablera sig i kommunen.

Detta förslag leder till att ineffektiva kommunala eller landstingskommunala verksamheter kommer att hållas under armarna. Om det finns kvalitetsbrister i en kommunal verksamhet kan det finnas en obenägenhet att släppa in privata alternativ, som kan medföra att brukarna väljer de senare till följd av bättre kvalitet och att underlaget i den kommunala verksamheten vad gäller antalet brukare därmed minskar. Kommuner och landstingskommuner har dubbla roller, dels som finansiärer av vård, skola och omsorg men också som stor ägare av utförare inom dessa områden. Detta kan man inte bortse från.

• Socialdemokraterna föreslår att lagen om offentlig upphandling (LOU) och LOV förändras så att det blir möjligt för kommuner och landsting att utesluta vinstsyftande företag från uppdrag inom välfärden.

Detta förslag leder till att konkurrensen inom sektorn inte utnyttjas och till att brukarna inte får tillgång till många av de privata utförare som erbjuder vård och omsorg. Effektivitets- och kvalitetskonkurrens hämmas, och de mervärden som uppstår när brukarna har möjlighet att fritt välja det alternativ som denne värderar högst går om intet. En sådan reglering skulle också vara en signal om att vinstsyfte inte är lämpligt i välfärden. I själva verket är det precis tvärtom. Det är genom att upprätthålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna som brukare kan fås att välja dem och uthållig vinst kan uppnås.

• Socialdemokraterna föreslår att personaltätheten och personalkostnaderna inte får vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet.

Detta förslag leder till att en utveckling mot ett bättre resursutnyttjande hindras. Hög personaltäthet är ingen garanti för hög kvalitet. Tvärtom kan hög personaltäthet ofta vara ett tecken på att verksamheten inte har ordning på sina processer. Detta får då kompenseras med hög personaltäthet men utfallet vad gäller kvalitet kan ofta bli osäkert och personberoende. Om en verksamhet har ordning i processerna kan ofta färre medarbetare göra samma jobb till högre kvalitet. Förslaget motverkar således Socialdemokraternas målsättning om effektiv användning av skattemedel som är ett syfte med de samlade förslagen.

Vägen framåt handlar i stället om att stärka kvalitetsutvecklingen i välfärden. Det är också självklart för oss att väl avvägda kvalitetskrav ska ställas på alla utförare som verkar inom välfärdssektorn och att uppföljning och tillsyn måste fungera effektivt. I den mån försäljning av kommunala enheter inom välfärdssektorn sker, ska detta ske till marknadspris, bland annat så att inte otillbörliga konkurrensfördelar uppstår.

Från näringslivets sida är det angeläget med långsiktiga spelregler. Det gäller även på välfärdsområdet. Men de långsiktiga spelreglerna måste ge utrymme för innovationer, nytänkande och kvalitetskonkurrens. Annars får vi inte den nivå på den skattefinansierade välfärden som såväl näringslivet som hela svenska folket behöver.

Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev