Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

S-budgeten: Dags att bygga ihop Stockholm

I dag ser vi en oroande utveckling inom flera områden i Stockholm. Trots att allt fler föds här, är det brist på tusentals förlossningsplatser och nödvändiga satsningar på vård för våra barn uteblir. Trots att vi blir allt äldre och har behov av vård nära hemmet så ligger gamla i timmar och väntar i korridoren på akutmottagningarna. Vi Socialdemokrater vill istället bygga ett Stockholm som håller ihop.

Publicerad: 23 maj 2016, 09:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi Socialdemokrater vill bygga ett Stockholm som håller ihop, skriver fyra oppositionslandstingsråd.


Ämnen i artikeln:

EkonomiStockholmSocialdemokraterna

Många har fått det bättre i vår region men hälsoklyftorna mellan olika delar av länet ökar. Allt fler väljer att bo här men ändå görs nedskärningar i busstrafiken som gör det svårare att resa till jobb och skola.

Vi vill att vården ska vara trygg och finns nära, oavsett vem man är eller var man bor i länet. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och finnas också i de områden dit människor flyttar och ge möjlighet för fler att arbeta, bo och gå i skola i hela regionen. Därför satsar vi på:

En tryggare förlossningsvård. Vi vill avsätta 100 miljoner kronor på satsningar i förlossningsvården under 2017. Det är oacceptabelt att det i dag fattas 3000 förlossningsplatser och att kvinnor är oroliga för att föda här. Behovet av förlossningsplatser väntas dessutom öka till 4000 platser 2017-2020. Vi vill därför omedelbart ge klartecken för S:t Görans sjukhus att snabbast möjligt färdigställa 4000 nya förlossningsplatser. Föräldrar ska också få en kontaktbarnmorska som kan se till att kvinnan får rätt vård i tid efter förlossningen och därmed minska förlossningsskadorna. För att frigöra mer tid åt barnmorskorna att arbeta på toppen av sin komptens och ge vård, ska även fler undersköterskor och annan administrativ personal anställas.

Fler barn måste få rätt vård i rätt tid. Många är de oroliga föräldrar som väntar i timmar med sjuka barn i famnen på akutmottagningarna - som blivit allt mer överfulla. Vi vill satsa 50 miljoner på bland annat jourläkarbilar med mobila sjukvårdsteam som snabbt ger barn en trygg vård i hemmet. Vi vill även införa en barnläkargaranti som garanterar att det finns en barnläkare på samtliga nya närakuter.

Nya närakuter och närsjukhus för att avlasta akutmottagningarna. Stockholmsregionen växer och behovet av vård ökar. I dag har Stockholms län sju akutsjukhus med högt tryck, som behöver avlastas. Vi föreslår därför ytterligare fyra närsjukhus i Tumba, Handen, Barkarby, Skärholmen och i Södra Stockholm. Vi vill även investera i flera kvällsöppna närakuter på såväl norra som södra länshalvan. Ett väl utbyggt nätverk av närakuter i länet gör vården mer tillgänglig. Tack vare röntgen och laboratorium kan närakuterna till stor del ge samma vård som på de stora akutsjukhusen.

Lättare och snabbare att få vård på din vårdcentral. Mer och bättre vård på vårdcentralerna avlastar akutsjukhusen och ger en trygg vård nära arbete eller hem, inte minst för våra äldre.  Med ökade resurser kan vårdcentralen också ges i uppdrag att arbeta med förebyggande hälsa så att hälsoklyftorna mellan olika områden minskar vad gäller exempelvis dödlighet, hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes. Vårdcentralerna har idag alldeles för lite resurser för att kunna ge alla den bästa vården. Ersättningarna till vårdcentralerna har släpat efter och inte höjts sedan 2008, trots att befolkningen – och därmed antalet patienter - under samma period ökat kraftigt. Den ekonomiska situationen gör att vårdcentraler riskerar att stänga igen.  Vi vill därför satsa 600 miljoner under 2017-2020 på höjd ersättning till våra vårdcentraler.

Ingen äldre falla mellan stolarna i vården. Det är dags för den styrande landstingsalliansen att ta sitt ansvar och prioritera de mest sjuka äldre. De skickas i alltför stor utsträckning till akuten där de får ligga i timmar med risk för att bli än sjukare istället för att komma till en geriatrisk avdelning direkt. Därför vill vi utöka antalet vårdplatser inom äldrevården. Mång äldre och multisjuka upplever otrygghet när de bollas mellan olika vårdinrättningar. Alla som behöver ska därför ha en läkare som fungerar som kontaktperson och som planerar vårdtillfällen, samordnar mellan olika vårdspecialiteteter samt mellan sjukvården och den kommunala omsorgen. En ansvarig läkare garanterar kontinuitet och därmed trygghet, samtidigt som förändringar och försämringar i hälsa mycket snabbare kan upptäckas.

Rädda 99 busslinjer. Busstrafiken är för många helt avgörande för att få vardagen att gå ihop med jobb, skola och fritidsaktiviteter. Den är också avgörande för en fortsatt tillväxt av bostäder och arbetstillfällen. Moderaterna vill höja taxan på 30-dagarskortet men utan att återinföra de 99 busslinjer som de valde att skära ned i höstas. Vi kommer i vår budget att föreslå oförändrad taxa på 30-dagarskortet och lägga 100 miljoner kronor på att återinföra bussarna. För att säkerställa att tillväxtområden med högt bostadsbyggande får bra förbindelser prioriterar vi även att tvärbanans Kistagren börjar byggas 2017.

Det här kan vi göra genom att minska på byråkrati, administration och konsulter. Kostnader som har stigit mycket kraftigt under de snart tio år Moderaterna har lett Stockholms läns landsting. Vi låter dyra och olönsamma trafikprojekt stå tillbaka för satsningar som ge mer trafik för det stora flertalet. Och vi kan bygga ut vården genom att effektivisera och spara pengar på de områden där dyra privatiseringar i dag gör att pengar rinner ur landstinget till liten nytta för patienterna.

Vi visar med vår budget ett tydligt alternativ till en region som dras isär. Så bygger vi en region som håller ihop.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News