Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Revisionen måste värdera kompetens och erfarenhet

Sättet som kommunala revisionstjänster upphandlas är ofta undermåligt. Det är som om man vid rekryteringar enbart skulle anställa den som har lägst lön, utan att ens genomföra några anställningsintervjuer först.

Publicerad: 15 maj 2012, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

En kommunal revision som är trovärdig och skapar nytta måste vara väl förtrogen med den komplexa organisation som en kommun utgör och den verksamhet som bedrivs. Revisionen ska självklart pröva ansvar och ge underlag till revisionsberättelsen men också utgöra en resurs som aktivt bidrar till att förbättra den kommunala verksamheten och dess processer. Ett sådant förhållningssätt stärker den kommunala revisionen och ökar nyttan.

Detta kräver givetvis kompetens, erfarenhet och många gånger också unik sådan samt integritet både hos de förtroendevalda revisorerna och, inte minst, hos de sakkunniga som biträder dem. De sakkunniga måste kunna ge de förtroendevalda revisorerna det stöd som behövs i samtliga delar av revisionsprocessen. Den kompetens, erfarenhet och kunskap som krävs omfattar exempelvis de kommunala kärnområdena, förutsättningarna för och rollerna i det kommunala ansvarssystemet, styrmodeller, insikt i hur politiskt styrda organisationer fungerar i praktiken med mera.

I många upphandlingar av sakkunniga yrkesrevisorer utgör priset det enda och avgörande utvärderingskriteriet. Kriteriet kan vara kompletterat med diverse ”skall-krav”, exempelvis på högskoleexamen, erfarenhet från revision eller liknande krav som i de närmaste väl måste betraktas som självklara. När det finns kvalitetskriterier som ska utvärderas är dessa ofta allmänt hållna och ger knappast tillräckligt underlag för att särskilja anbudsgivarna, vilket gör att priset i slutändan blir det som fäller avgörandet. De faktorer som skapar nytta och ökar värdet med revisionen utgör därför alltför ofta i praktiken inte någon faktisk bedömningsgrund. Detta förhållande rimmar illa med en revision enligt god revisionssed.

Förklaringen till denna situation är möjligen att den kommunala revisionstjänsten uppfattas vara så standardiserad att det inte finns några faktiska och betydande skillnader i kompetens och erfarenhet. En annan förklaring kan vara att inköparna, som ska stödja de förtroendevalda revisorerna i upphandlingsprocessen, inte vågar eller vill använda utvärderingskriterier som verkligen handlar om att lyfta fram skillnader i kompetens och erfarenhet, med risk för att upphandlingen kan komma att överprövas. Då är det enklare och säkrare med matematiska skillnader – pris och eventuellt antal personer i det offererade teamet med högskoleexamen som ett kvalitetskriterium. Det är heller inte ovanligt att upphandlingar genomförs utan att vare sig inköpare eller förtroendevalda revisorer träffar de som lämnat anbud under upphandlingsprocessen. Förhållandet kan måhända jämföras med att en kommun vid rekrytering av personal och chefer inte genomför någon anställningsintervju och tillsätter den med lägst löneanspråk, möjligen med krav på en högskoleexamen!

Att reducera utvärderingen av kommunala revisionstjänster till enbart en fråga om pris är knappast förenligt med god revisionssed. Risken är då uppenbar att revisionen blir en form av pliktrevision enligt kommunallagens minimikrav.

Sveriges Kommuner och Landsting och dess revisionsdelegation har en viktig roll att spela i utvecklingen av den kommunala revisionen och dess förutsättningar, bland annat med avseende på betydelsen av kompetens och erfarenhet.

Om det är så att Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, utgör ett problem i sammanhanget bör också detta påtalas för den nu pågående upphandlingsutredningen.

Anders Haglund, partner, PwC

PerÅke Brunström, Partner, PwC

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev