Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Revisionen måste bli bättre på korruptionsbekämpning

Den kommunala revisionen fokuserar alltför mycket på ansvarsutkrävande, och för lite på den interna kontroll som förhindrar korruption och andra oegentligheter.

Publicerad: 6 september 2013, 13:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionKorruption

Jag är förtroendevald revisor i Uppsala läns landsting. Vi är sex revisorer. I likhet med riksrevisorerna är vi valda av den folkvalda församlingen. I likhet med riksrevisorerna är vi oberoende av det verkställande organet. I likhet med riksrevisorerna har vi inga andra uppdrag för vår huvudman. I likhet med riksrevisorerna kan vi vara säkra på att sitta kvar en hel mandatperiod.

Men till skillnad från riksrevisorerna är vi inte utvalda genom en politisk kompromiss i en sluten kommitté. I stället har vi nominerats genom oberoende processer i våra respektive partier. Det ger bättre förutsättningar för en bredd i våra erfarenheter och perspektiv.

Vi svarar inte själva för de faktiska granskningarna. Vi har tecknat avtal med ett företag om den grundläggande räkenskapsrevisionen, som därmed genomförs av auktoriserade kommunala revisorer. Vi har träffat ramavtal med fyra företag om fördjupade granskningar, och väljer utförare för varje sådan granskning genom förnyad konkurrensutsättning. Vi fungerar således i praktiken som den folkvalda församlingens revisionsutskott.

Debatten om den kommunala revisionen kännetecknas enligt min mening mer av förutfattade meningar än av saklig grund, och av mer fokus på form än på funktion och resultat. Jag har till exempel svårt att tro att ett kommunalt revisionsverk vare sig skulle kunna vara mer oberoende än vad vi är, eller ha lika bra förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig revision.

Det finns också ett alltför ensidigt fokus på ansvarsutkrävandet. Det är enligt min mening minst lika viktigt att bistå vår huvudman i arbetet med att skapa en effektiv och ändamålsenlig intern styrning och kontroll. Vårt viktigaste bidrag till kampen mot korruption och andra oegentligheter är att se till att förvaltningen har sådana system och en sådan intern kontroll att oegentligheter upptäcks och kan åtgärdas.

Den fortsatta diskussionen om den kommunala revisionen skulle gagnas av en bred och förutsättningslös utvärdering av hur den arbetar och fungerar i dag. Det finns stora variationer i både form och funktion hos de över 300 olika kommunala revisionerna, och det skulle om inte annat vara av värde att kunna bedöma om de olika lösningarna är likvärdiga.

I sammanhanget kan nämnas att vare sig Riksrevisionen eller dess företrädare Riksrevisionsverket egentligen aldrig har utsatts för någon oberoende utvärdering. Vi kan faktiskt inte med säkerhet säga att den statliga revisionen är effektiv och ändamålsenlig; bara att den anpassats till en formell dogm utformad av ett antal företrädare för statliga revisionsverk.

Knut Rexed, f d generaldirektör och chef för Statskontoret

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionKorruption

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev