tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Reformera skatteutjämningen

Utjämningskommitténs förslag till förändringar av den kommunala skatteutjämningen innebär försämringar snarare än förbättringar. Därför bör kommitténs förslag skrotas.

Publicerad: 6 september 2011, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Välstånd skapas av människor; kreativa entreprenörer, framsynta investerare och många arbetande personer. Nya produkter, jobb och tillväxt utvecklas i frihet och i en sådan mångfald får konsumenter välja fritt. Staten kan aldrig centralplanera fram välstånd. Vi kan därför inte veta var utvecklingen tar fart. Det kan vara IT-bolag som startas i ett förortsgarage eller produktion av gourmetostar på landsbygden lika väl som ett designföretag i innerstaden. Därför bör hela landet präglas av goda förutsättningar för utveckling.

Här spelar systemet för skatteutjämning mellan kommuner en viktig roll. Dagens system är komplext, men innebär i hög grad att kommuner som utvecklas väl betalar till dem som utvecklas sämre. Kan låta bra, men tror man att incitament – drivkrafter – har betydelse kan det skapa problem.

När det gäller den grundläggande frågan huruvida tillväxten påverkas fann Utjämningskommittén inga problem. Underlaget för denna slutsats är en enda studie – som får ställas mot flera bedömare som drar motsatt slutsats. Kan det verkligen vara så att det inte påverkar den lokala politiken alls om kommunpolitiker som kämpar och lyckas väl blir av med frukterna av sina insatser? Straffas ett gott handlande riskerar det ersättas av sin motsats.

I fem år har Alliansen sänkt skatter och bidrag för att forskningen är tydlig med att drivkrafter spelar stor roll. Lönar det sig att gå från bidrag till arbete gör fler det. Och så vinner både de och samhället i stort. Varför skulle inte drivkrafter påverka också kommunpolitiker? Själv bor jag i Stockholms län men har min uppväxt och släkt på Gotland. Jag känner väl till glesbygdens perspektiv. Men bidragsberoende är inte lösningen för kommuner mer än för människor.

Kommittén anser att staten ”bör finansiera utjämningen av skillnaderna i skattebas (inkomst per invånare) mellan kommunerna respektive landstingen”. Orsaken till det uppges vara att det finns geografiska skillnader som inte kan påverkas med lokala beslut. Självklart finns det skillnader som kommunpolitiker inte kan förändra. Men idén att staten ska kompensera för allt – klimat, geografi, demografi, näringsstruktur – innebär ett enormt statligt åtagande.

Skåne är platt, tätbefolkat och har nära till övriga Europa. Norrbotten är bergigt och glesbefolkat men har stora naturtillgångar. Hur ska allt det utjämnas? Vad är för- respektive nackdelar? Frågan om utjämningen berör grundläggande frågor: Vilka ansvarsområden inom det offentliga ska stat, landsting respektive kommuner ha? Hur stort ska det kommunala självstyret vara?

Principiellt bör kommunerna genom sitt självstyre få bestämma över det de har ansvaret för. Anser vi det vara orimligt med regionala skillnader borde ansvaret ligga på staten. Att ge kommunerna ansvar men sedan reglera i detalj vad de ska göra och utjämna finansieringen helt innebär att självstyret blir minimalt.

Ansvarskommittén ägnade sig en gång åt denna fråga. Men att förändra den typen av ansvar är tungt och komplext. Mer framkomligt är då att reformera rådande system. Dagens centralplanerade system ställer kommun mot kommun. En väg att avveckla denna skadliga situation kan vara att kompensation för olika inkomst- och kostnadslägen snarare genomförs inom ramen för de statliga bidragen till kommunerna.

Systemet bör reformeras. Men en sådan reform måste baseras på en välgrundad analys av tillväxtens förutsättningar och följa reformpolitikens inriktning om att främja god politik, företagande och arbete i hela landet.

Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M), ordförande i skatteutskottets uppföljningsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev