måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Omfördela pengarna och utvidga Arvsfondens uppdrag

Allmänna arvsfonden är en viktig del av det offentliga stödet till det civila samhället och sitter i dag på hela 5,4 miljarder kronor. Men för att möta framtidens ekonomiska och sociala utmaningar är det dags att utveckla fonden. Utvidga uppdraget och omfördela pengarna!

Publicerad: 19 november 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FinansieringsformerIdeella sektorn

Tre miljoner svenskar lägger 16 timmar varje månad i olika föreningar. Det ideella engagemanget i Sverige är större än någonsin och den traditionella folkrörelsetanken är fortfarande stark. Men under de tjugo år som Forum har samlat socialt inriktade organisationer i Sverige har det ideella engagemanget också förändrats. Nya ideella initiativ utvecklas och på många håll skapas nya former i försök att hitta lösningar på våra gemensamma ekonomiska och sociala problem. I dag vet vi inte vilka idéer som kommer att svara för framtidens lösningar – däremot är vi säkra på att det behövs nya finansieringsformer för att utveckla dem.

Vi har en lång tradition och historia av ett stort offentligt stöd till det civila samhället och det ideella engagemanget. Många grundläggande välfärdslösningar är också sprungna ur ideella initiativ som med åren integrerats i det offentliga. A-kassan, förskolor, bibliotek och brandkårer är några exempel som vi i dag ser som självklara i samhället men som är innovationer som skapats av enskilda personer som gått samman för att lösa ett gemensamt problem. Genom offentligt stöd har dessa idéer utvecklats och blivit allmänna samhällslösningar.

Sverige och vår nordiska modell står i dag inför många stora framtida utmaningar. En befolkning som blir allt äldre, ökande arbetslöshet, minskade resurser till välfärden och omställningen till ett hållbart samhälle är några exempel. Lösningarna för att tackla detta kommer att ske i näringslivet, genom offentliga aktörers arbete och inte minst via initiativ i det civila samhället – oftast i samarbete mellan dessa tre sektorer. Och det är bråttom. Undersökningar visar att vi framöver får väldigt svårt att finansiera vår gemensamma välfärd om vi inte hittar nya metoder och lösningar. Den stora sociala innovationskraften finns i föreningslivet, men vi behöver nya finansieringsformer för att stödja denna utveckling.

Många initiativ i dag får helt enkelt svårt att verka eftersom de inte passar in i den offentliga förvaltningens snäva ramar för vilka som kan få verksamhetsstöd. Det handlar om allt från bygden som tar över infrastrukturen i samhället där serviceinrättningar läggs ner, föreningar som går samman för att bidra med sina specialistkompetenser för att lösa samhällsutmaningar eller föreningar som organiserar sig på ett otraditionellt sätt för att det passar uppdraget bättre. Sammantaget är behoven och innovationskraften större än vad finansieringsformerna i dag kan hantera.

En av de absolut viktigaste byggstenarna i det offentliga stödet till civila samhället är de medel som fördelas via Allmänna Arvsfonden. De har under många år finansierat utvecklingen av verksamhet för barn, unga och människor med funktionsnedsättning. Kapitalet i fonden kommer från dödsbon där det inte finns någon förmånstagare, totalt cirka 425 miljoner i genomsnitt per år. Men de senaste åren har Arvsfonden endast delat ut hälften av sina tillgängliga medel samtidigt som deras tillgångar har ökat med 60 procent de senaste fem åren. Vid förra årsskiftet uppgick tillgångarna till så mycket som 5,4 miljarder kronor. Här finns med andra ord en outnyttjad resurs som borde användas till att stödja nytänkande ideella initiativ som ska möta de framtida samhällsutmaningarna.

Vårt förslag är därför att pengarna inom Allmänna Arvsfonden omfördelas och fondens uppdrag utvidgas. Hälften av kapitalet och intäkterna skulle då kunna riktas till organisationer och initiativ som faller utanför de traditionella ramarna för hur ideellt engagemang kanaliseras. Arvsfondens medel bör därmed kunna tilldelas ideella initiativ som spänner över olika sektorer, sakfrågor och organisationsformer med särskild fokus på initiativ som direkt bidrar till välfärd och ett långsiktigt hållbart samhälle. Allmänna Arvsfonden skulle med det bidra till lösningar som är just allmänna; initiativ som bidrar till samhällets utveckling och tar sig an gemensamma utmaningar.

Efter samtal med politiker vet vi att det redan finns ett brett stöd för att utveckla Arvsfonden. Sex av åtta riksdagspartier var positiva till detta under Forums utfrågning i Almedalen i somras. Denna lösning innebär dessutom inte ökade satsningar från det offentliga eller minskade medel till andra ideella verksamheter. Pengarna finns i dag redan inom Arvsfonden och kan med några pennstreck börja fördelas till gränsöverskridande och nyskapande verksamheter.

Till skillnad från näringslivet och den offentliga sektorn finns i dag ett väldigt svagt stöd till utforskande och nytänkande ideella initiativ. På gott och ont går en stor del av det offentliga stödet till etablerade aktörer med etablerad verksamhet som man vet är fungerande och effektiv. Vi som skriver detta är alla tydliga exempel på det. Samtidigt är det kanske inte inom våra etablerade verksamheter som lösningarna på framtidens utmaningar finns.

Arvsfonden bidrar redan idag till att utveckla det civila samhället. Men för att möta framtidens ekonomiska och sociala utmaningar behöver nya idéer födas. Vi tycker därför att det är dags att utveckla Allmänna Arvsfonden för att bidra till dessa lösningar, som ett arv till kommande generationer.

Anna Carlstedt, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev