Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Olycklig penningkarusell mellan staten och kommuner

Förslaget om att Riksgälden ska få låna ut pengar till kommuner för att finansiera vägbyggen är mycket dåligt. Det leder till en olycklig sammanblandning mellan kommunernas och statens ansvarsområden.

Publicerad: 18 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Riksgälden har i en skrivelse daterad den 29 januari 2013 föreslagit att de ska kunna ge lån till kommuner och landsting eller regioner. Man skriver att ”utlåning ska kunna ske för att finansiera investeringar i sådan infrastruktur som är ett statligt ansvar i samband med så kallad kommunal medfinansiering och förskottering”. Denna så kallade medfinansiering eller förskottering förekommer i samband med infrastrukturinvesteringar framförallt i statliga delen av vägnätet. Dessa investeringar är således ett statligt ansvar.

I boken Kommunala vägval, som undertecknad och Sören Häggroth skrivit, tar vi upp frågan om medfinansiering, som innebär att kommunerna bidrar till finansieringen av statliga investeringar; alltså ett kommunalt bidrag till staten. Bakgrunden är att riksdagen har gett trafikverken i uppdrag att pröva möjligheten att få medfinansiering till den statliga infrastrukturen från lokala intressenter. Detta skulle ske utan att den grundläggande prioriteringsprincipen, som är samhällsekonomisk lönsamhet, rubbas. Dessutom skulle medfinansiering vara frivillig.

Kommunerna har också, i praktiken, kunnat lämna räntefria lån till trafikverken, så kallad förskottering, för att få investeringar tidigarelagda. I en rapport från Riksrevisionen (RiR 2011:28) menar man att denna hantering innebär att riksdagens intentioner om såväl frivillighet som bibehållen samhällsekonomisk prioriteringsgrund inte varit uppfyllda. Riksrevisionen skriver att ”detta fick till följd att mindre lönsamma projekt med medfinansiering konkurrerade ut mer lönsamma åtgärder utan medfinansiering. Vi menar att kommunala bidrag till staten i sig är en olämplig form, speciellt om dessa inverkar på prioriteringen av statliga investeringar”.

Riksgälden framhåller i sin skrivelse att man ställer sig tveksamma till medfinansiering som sådan. Lika fullt föreslår man att Riksgälden ska underlätta dessa arrangemang genom att ge lån till en låg ränta. Nu framstår hela frågan om medfinansiering som den absurditet det är; staten ska alltså låna ut pengar till kommunerna som ska betala för något som ligger inom ett statligt ansvarområde.

Detta är ett mycket dåligt förslag. Istället bör hela företeelsen kommunal medfinansiering av statliga investeringar utmönstras. Att denna fråga tas upp är naturligtvis inte Riksgäldens ansvar, men det föreliggande förslaget riskerar att cementera denna olyckliga sammanblandning mellan kommuners och statens ansvarsområden. För att vi ska klara av att upprätthålla välfärden i framtiden krävs en klar uppgiftsfördelning mellan staten och kommunerna.

Lars M Andersson, fd vd Kommuninvest

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev