Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Ökad jämställdhet stärker landsbygdens konkurrenskraft

Landsbygdens enda chans till utveckling är jämställdhet och tolerans eftersom det stärker konkurrenskraften. Med fler åtgärder som bidrar till jämställdhet och ökat företagande bland kvinnor kommer det nya svenska landsbygdsprogrammet vara en produkt i tiden.

Publicerad: 20 augusti 2013, 09:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetLandsbygdenRegionalpolitik

I början av månaden överlämnade Expertgruppen i offentlig ekonomi (ESO) sin rapport Bonde söker bidrag till Finansdepartementet. Rapporten behandlar och undersöker effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet som under 2013 löper mot sitt slut. Under programperioden mellan 2007 fram till 2013 har programmet kostat 36 miljarder kronor och finansieringen har delats lika mellan den Europeiska unionen och den svenska staten.

Regeringen skall under hösten förhandla fram ett nytt landsbygdsprogram för åren 2014 till 2020. Dels skall ställning tas gällande hur stor vår statliga samfinansiering skall vara och dels hur vi skall utforma innehållet i nästkommande program. Landsbygdsprogrammet är en del i att stärka människor verksamma på den svenska landsbygden genom ett värdefullt miljöarbete och via viktiga tillväxt- och konkurrensförstärkande åtgärder.

Men programmet omfattar stora ekonomiska åtaganden från den svenska staten och därav är det också viktigt att vi tar in den kritik som funnits mot programmets bristfälliga måluppfyllelse, men även att vi reflekterar huruvida behoven förändrats över den tid programmet varit aktuellt. Utmaningarna på landsbygden skiljer sig åt över tid. Det som är relevant när programmet författades 2007 kommer antagligen förändras till nästkommande program avslutas i slutet av 2020.

Miljöarbete och miljöåtgärder får störst utrymme inom det nuvarande landsbygdsprogrammet och bör så också vara. Jordbruket är en näring som fortsatt kan arbeta med att reducera utsläpp och finna lösningar på de problem som jordbruket skapar. Sveriges bönder gör dock stora insatser gällande miljöarbete, inom djurskydd och bevarande av den biologiska mångfalden som inte får glömmas bort.

Rapporten, författad av professor Ewa Rabinowicz, nämner övergripande programmets bristfälliga satsningar på en mer jämställd landsbygd. Men det finns olika verktyg för att nå det målet. Det är EU:s landsbygdsförordning som, tack vare arbetet i Europaparlamentet, skapat möjligheter att sätta kvinnligt företagande på den politiska agendan. Men arbetet är för den sakens skull inte klart. Det visar sig i företagarstatistiken att kvinnor på landsbygden i mycket lägre grad än kvinnor i städerna driver företag. Även om jämställdheten prioriteras horisontellt i Landsbygdsprogrammet finns inga uttalade mål om förbättring, utan enbart konstaterande om ojämställdhetens existens. Enligt oss bör detta arbete prioriteras högre under kommande programperiod.

Folkpartiet har länge drivit frågor som rör kvinnligt företagande i traditionellt offentliga verksamheter och utbildningens roll i att informera och upplysa om entreprenörskap, både på ett nationellt och europeiskt plan. Men det behövs fler initiativ och bland annat Glesbygdsverket, som numera är nedlagt, har lanserat förslag för att öka kvinnors företagande i lands- och glesbygd. Åtgärderna som föreslogs rörde rådgivning, bemötande, administrativt arbete och skapandet av kontaktytor företagare emellan som bör arbetas vidare med. För att skapa dessa mötesplatser krävs det att både staten och företagare gemensamt tar ansvar.

Genom företagsstöden i Landsbygdsprogrammet måste jämställdheten lyftas fram på ett tydligare sätt. Via projektstöden bör man efterstäva erfarenhetsutbyten och fastställa tydliga målsättningar. Inte minst inom branscher och till verksamheter där kvinnor driver företag i större utsträckning än män; exempelvis inom landsbygdsturism, hästnäring och vidareförsäljning och förädling av gårdsprodukter.

Landsbygdens enda chans till utveckling är jämställdhet och tolerans då det stärker konkurrenskraften. Landsbygdsprogrammet kan bidra till detta. Med en översyn av företagsstödets inriktning som verkar tillväxtfrämjande tillsammans med fler åtgärder som även bidrar till jämställdhet och ökat företagande bland kvinnor kommer landsbygdsprogrammet vara en produkt i tiden.

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP)

Anita Brodén, riksdagsledamot (FP), ledamot i Nordiska rådet

Nina Larsson, partisekreterare (FP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News