fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Offentliga sektorn bör koncentreras till välfärd

Offentliga sektorns kärnverksamhet är välfärd – skola, vård och omsorg. Allt annat kan man effektivisera genom att överlåta jobbet till externa specialister, som gör jobbet bättre och billigare.

Publicerad: 27 maj 2011, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

It

Varje företag och organisation har sin kärnverksamhet – det man är bäst på, det man av strategiska skäl vill ha kontroll på och som dessutom är huvudanledningen till att man existerar.

Inom den offentliga världen är strategiska skäl synonymt med politiska skäl. Så gott som alla organisationer gör dock saker som inte tillhör kärnverksamheten, till exempel lönehantering, fastighetsskötsel, transporter av gods och IT-drift. Det finns å andra sidan externa företag som har just lönehantering, fastighetsskötsel, transport av gods eller IT-drift som sin specialitet och kärnverksamhet.

Listan av stödfunktioner kan göras lång, men kontentan är densamma. Alla tjänar på att fokusera på kärnverksamheten och överlåta resten åt dem som är experter på det som ligger utanför. Specialistkompetens och stordriftsfördelar bidrar till att hålla en hög kvalitet i det som levereras, dessutom till lägre kostnad.

Förvånad blir jag därför när jag ser att många myndigheter, kommuner och landsting gör helt tvärtom – en slående paradox!
Det mest uppenbara är hur man inom kommunvärlden hanterar de av samtliga politiska partier prioriterade områdena Skola, Vård och Omsorg. Det behöver inte alls vara fel att utnyttja entreprenörer som har specialiserat sig på vård med korta ledtider, specialpedagogik eller god omsorgsverksamhet.

Problemet är att den offentliga bedrivna kontrollen, uppföljningen och kvalitetssäkringen i många fall lyser med sin frånvaro. Denna svaghet är ofta grunden till skandaler, Lex Maria-anmälningar och bristande framgångar inom skolväsendet, vilket vi allt för ofta informeras om via media.

Ännu mer sorgfälligt blir det när det på samma gång ägnas stora interna resurser åt att driva stödfunktioner såsom bokföring, inköp och övrig administration, samt att upphandla IT-komponenter. Vart tog logiken om kärnverksamhet vägen inom den offentliga sektorn?

Jag vill se mycket starkare åtgärder för att effektivisera det som inte är kärnverksamhet så att mer resurser läggs på det som är medborgarnära, det vill säga bra service och kvalitet inom just Skola, Vård och Omsorg. Fler förskollärare så att barngrupperna kan bli mindre, mer resurser till skola och högre lärarlöner tillsammans med mer fokus på uppföljning av de uppdrag som man har valt att köpa av externa aktörer.

Det finns stora resurser inom stödfunktioner som kan överföras till denna viktiga kärnverksamhet. Alltså, ta kontroll över kärnverksamheten och låt andra sköta resten! Det blir mycket bättre för ekonomin och förutsättningarna för ökad medborgarservice ökar dramatiskt.

Lars Wiigh, verksamhetsutvecklingschef för offentlig sektor, IBM Norden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

It

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev