Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Ny dom: Friskolor måste inte kompenseras när kommun går back

Publicerad: 7 januari 2022, 12:13

Högsta förvaltningsdomstolen ger Malmö rätt och slår fast att det inte är fråga om att tillföra mer resurser till den kommunala organisationen om ett underskott kvittas mot tidigare överskott.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Kommuner kan undvika att betala ut extra ersättning till friskolor genom att kvitta underskott i sin egen verksamhet mot tidigare överskott. Malmö har nu fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.


Ämnen i artikeln:

SkolpengFriskolorFritidshemMalmö

När skolpeng räknas ut är utgångspunkten att kommunala och fristående skolor ska ha likvärdiga ekonomiska villkor. Kostnaden per elev i den kommunala skolan och förskolan avgör hur stor skolpeng elever får med sig när de väljer att gå i en fristående skola. 

Beloppet räknas ut inför varje år när den kommunala budgeten fastställts, men kan senare justeras. Om kommunen betalar ut mer pengar till sina egna skolor ska fristående skolhuvudmän kompenseras, och om kommunen drar ner sina kostnader kan skolpengen minskas. Redan utbetald skolpeng får dock inte återkrävas.

I Malmö förbrukade de kommunala fritidshemmen år 2016 och 2017 mer pengar än de haft i sin budget. Åren dessförinnan hade de dock haft en lägre kostnadsnivå än budgeterat, utan att detta påverkat beloppen som betalats ut till privat drivna fritidshem. 

Kommunen kvittade underskotten i sin egen verksamhet mot tidigare överskott och beslöt att inte betala ut extra ersättning till fristående aktörer. De hade enligt kommunen redan kompenserats genom att de fått högre ersättning än motsvarande kommunala verksamheter, under åren då dessa inte förbrukat alla resurser de tilldelats. När ett överskott syns i ett bokslut är det ju för sent att sänka ersättningen till fristående aktörer, eftersom den redan betalats ut.

En fristående aktör överklagade beslutet och hävdade att tidigare års kommunala överskott inte får ingå i beräkningen av skolpengen. Det skulle enligt överklagan innebära att redan utbetalda bidrag återkrävs retroaktivt, vilket inte är tillåtet.

Förvaltningsrätten ansåg att kommunen gjort rätt, men kammarrätten gjorde en annan bedömning. Kammarrätten ansåg att storleken på skolpengen ska räknas ut år för år och att det är olagligt att dra in tidigare års överskott i beräkningen.

Nästa instans ger dock Malmö kommun rätt. Högsta förvaltningsdomstolen, vars domar är prejudicerande, slår fast att det inte är fråga om att tillföra mer resurser till den kommunala organisationen om ett underskott kvittas mot tidigare överskott. 

Domstolen skriver att ”om en kommun alltid skulle behöva kompensera fristående verksamheter för enskilda års underskott i den kommunala verksamheten men samtidigt inte ha möjlighet att utnyttja tidigare uppkomna överskott, skulle det innebära att den kommunala verksamheten – sett över tid – tilldelas mindre resurser i förhållande till de fristående verksamheterna”.

LÄS MER: Inga skolor får distansundervisa hemmasittare. 

LÄS MER: ”Skolpengen leder till kommunalt självskadebeteende” 

Cecilia Granestrand

Reporter

cg@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev