tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

”Modiga politiker sätter sig över egenintresset”

Lägg inte regionfrågan i malpåse igen utan ta ansvar för den framtida välfärden. Sverige behöver en regionreform nu. Modiga politiker vågar sätta sig över sitt egenintresse och fatta långsiktiga beslut. Fackförbundet Juseks vd Magnus Hedberg uppmanar riksdagspolitikerna att gräva ner de politiska stridsyxorna.

Publicerad: 15 november 2016, 08:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Juseks vd om regionfrågan: Sätt allmänintresset före det politiska egenintresset.


Ämnen i artikeln:

RegionerJämlik vårdRegionernas ekonomiStörre regionerArdalan Shekarabi

Det politiska spelet i regionfrågan är beklämmande. De allra flesta politiker har förstått att en reform som ger färre och större regioner är helt nödvändig för att klara välfärdsutmaningarna. Alltför många politiker låter dock fortfarande sitt egenintresse gå före allmänintresset i denna fråga.

Låt oss börja med att slå fast att en ny regional indelning med färre och större regioner är en förutsättning för att förbättra ekonomin, öka befolknings- och skatteunderlaget, säkra kompetensförsörjningen, förbättra resurseffektiviteten samt säkra kvaliteten och likvärdigheten i välfärdstjänsterna. Större befolkningsstarka regioner ger helt andra förutsättningar för tillväxt och välfärd.

En spontan utveckling mot färre och större regioner är dessutom redan inledd. Dagens omfattande mellanregionala samarbeten och samverkansmodeller visar på behovet av större aktörer på regional nivå och visar med önskvärd tydlighet att dagens regioner inte längre är ändamålsenliga för uppgifterna. Likvärdig välfärd i hela landet kräver starka regionala huvudmän över hela landet.

Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen utgör på många håll i landet en stor utmaning som inte kommer att minska framöver.  En halv miljon människor behöver rekryteras i välfärdssektorn till 2022/2023 enligt SKL. Enligt statistik som Jusek beställt från SCB, baserat på siffror från 2013, kommer 26 procent av akademikertjänsterna inom landstingen behöva återbesättas inom en tioårsperiod. Mindre regioner kommer inte att kunna hävda sig i konkurrensen om den välutbildade arbetskraften med befolkningstäta regioner och storstadsområden.

Kritikerna talar vitt och brett om lokala demokratiförluster vid regionförstoring. Vi delar inte alls den bilden. När det gäller medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar är direktdemokratiska lösningar att föredra framför otydliga samverkansmodeller där väljaren helt saknar insyn i vilken politiker som sagt eller gjort vad. Direktvalda ledamöter med tydliga mandat förbättrar möjligheterna till ansvarsutkrävande för väljarna.

Självklart finns det utmaningar med de föreslagna indelningarna – såsom spridningen över en stor geografisk yta för det föreslagna Norrlands län, ojämna styrkeförhållanden när ett mindre län ska ansluta sig till en befintlig storregion i det föreslagna Västra Götalands län och det föreslagna Svealands län vars ingående län idag samverkar i andra strukturer än den föreslagna. Men låt oss våga möta utmaningarna och hantera dem i stället för att obstruera en nödvändig reform.

Kortsiktig politisk suboptimering löser inte frågan om hur hela Sverige tillsammans ska möta framtidsutmaningarna. Modiga politiker vågar sätta sig över sitt egenintresse och fatta långsiktiga beslut. Vi vädjar till riksdagspartierna att ta ansvar. Det vore förödande om politikerna än en gång lade frågan om vår framtida regionala indelning i malpåse. Nu krävs ledarskap och mod för att säkra välfärden i hela landet.

Magnus Hedberg, vd Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev