Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Moderaternas syn på valfrihet oroar

Möjligheten att välja enskilda utförare inom välfärden är mycket ojämnt fördelad i landet. Om moderaterna inte ser detta som en utmaning har vi som värnar om valfrihet skäl att vara oroade, replikerar Ulf Lindberg och Stig Orustfjord.

Publicerad: 3 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetValfrihet

Tre ledande moderata kommunpolitiker - Cecilia Löfgreen från Järfälla, Per-Erik Kanström från Upplands Väsby och Mikael T Eriksson från Sundbybergs stad - presenterar i en artikel med rubriken ”Almegas kartläggning av valfrihet irrelevant” i Dagens Samhälle den 29 april ett resonemang som får oss att undra om Moderaterna anser att valfriheten i välfärden inte behöver utvecklas mer.

I likhet med de moderata kommunpolitikerna anser vi att valfrihet utgör en central del i den moderna välfärden. Vi håller också helt och fullt med om att ”valfrihet bland alternativ är en av flera viktiga kvalitetsfaktorer som gör välfärden bättre för den enskilda människan.” Just detta har varit utgångspunkten för Valfrihetskartläggning 2013 som Almega presenterade i april. I kartläggningen belyser vi hur människors möjlighet till valfrihet i välfärden ser ut i landets kommuner.

De moderata kommunpolitikerna menar att det enda relevanta i detta sammanhang är att det finns formell möjlighet att välja ett alternativ till offentliga utförare. I sin artikel skriver de att ”I Stockholms län erbjuder alla kommuner samma valfrihet för sina ungdomar inom gymnasieskolan. Alla elever har samma möjlighet att välja den skola de vill. Valfriheten är så att säga mer eller mindre total för alla elever i hela länet.”

Detta är en minst sagt formalistisk syn på saken. Som exempel kan vi titta på Nynäshamn, som helt saknar fristående gymnasieskolor. Av gymnasisterna i kommunen går bara omkring 15 procent i fristående gymnasier. Det är den överlägset lägsta andelen elever i fristående gymnasiet i länet. Även om gymnasister i Nynäshamn har rätt att söka till de många friskolorna i norra Stockholms län så förstår man lätt att det inte är ett praktiskt alternativ för de flesta. Den formella valfriheten är med andra ord helt otillräcklig i praktiken.

För verklig valfrihet måste det finnas reella alternativ i tillräcklig omfattning. Ett sätt att mäta om det finns verkliga alternativ är att studera hur stor andel av brukarna som anlitar enskilda utförare. Vår kartläggning visar att det offentliga fortfarande har en helt dominerande roll som utförare inom välfärden. Det offentliga har en ”marknadsandel” på långt över 50 procent på alla de välfärdsområden vi kartlagt. Inom till exempel hemtjänsten, där valfriheten ofta beskrivs som omfattande, har fortfarande 84 procent av brukarna kommunen som utförare.

Frågan är om de moderata politikerna skulle anse att en liknande situation på andra områden vore oproblematisk. Om alla butiker i en kommun tillhörde samma kedja eller om 85 procent av alla bankkunder i landet var kunder i en och samma offentliga bank, skulle man även då hävda att invånarna har en valfrihet som ”är så att säga mer eller mindre total” - förutsatt att människor formellt kunde välja att handla i butiker i andra kommuner eller anlita en liten alternativ bank?

Moderaterna har tidigare varit positiva till tillväxten av enskilda aktörer på välfärdens område och aktivt jobbat för människors möjligheter att välja. Mot den bakgrunden är det förvånande när ledande moderata politiker från några av de kommuner i landet som ger medborgarna bäst möjligheter att välja enskilda utförare, verkar besvärade av sina placeringar i den ranking som är en del av vår kartläggning.

Den huvudsakliga slutsatsen från Valfrihetskartläggning 2013 är att även om de enskilda utförarna blir fler och även om de utför en växande andel av brukarnas välfärdstjänster, så sker ökningen från låga nivåer. Inte minst i jämförelse med de flesta EU-länder. Vidare är möjligheten att välja enskilda utförare mycket ojämnt fördelad i landet. Kommunkartan har ännu många vita fläckar. Om moderaterna inte ser detta som en utmaning har vi som värnar valfrihet dubbla skäl att vara oroade.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Stig Orustfjord, huvudprojektledare för programmet Framtidens vård, skola och omsorg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetValfrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev