Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Minskat krångel ger bättre tillsyn och lägre kostnader

Nyköping är en förebild för hur kommuners och regioners tillsynsarbete kan förbättras och moderniseras. Men de krav på centralisering av tillsynen som drivs av bland annat Boverket och Livsmedelsverket går rakt emot detta mer riskbaserade och serviceinriktade arbetssätt.

Publicerad: 15 januari 2013, 08:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Regelförenkling på lokal och regional nivå är en fråga som blir allt mer aktuell. Såväl landshövding Kristina Alsér och Länsstyrelsen i Kronoberg som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tillväxtverket driver frågan och flera kommuner och länsstyrelser är engagerade i arbetet. Jag kan dock konstatera att vi i Sverige har mycket att lära av hur arbetet bedrivs i andra länder.

Regelrådgivarna deltog för några veckor sedan vid en konferens på temat Regulatory Reform som anordnades av den brittiska regeringen tillsammans med Världsbanken och OECD. Inte mindre än 165 experter från 35 länder deltog och delade med sig av sina erfarenheter. En viktig lärdom som vi tog med oss från konferensen var att det är fullt möjligt att via ett mer riskbaserat tillsynsarbete både skapa en bättre kontroll och minska tillsynskostnaderna. Ett riskbaserat tillsynsarbete innebär i huvudsak en tydligare fokusering mot verksamheter där man vet att risken för avvikelser är hög samt verksamheter där avvikelser kan få stora konsekvenser.

Detta borde vara goda nyheter för alla politiker och tjänstemän som brottas med ökande kostnader, långa handläggningstider och kritik från företag för brister och otydlighet i sitt tillsynsarbete. Det finns goda exempel på kommuner och länsstyrelser som redan i dag ligger mer i linje med hur man arbetar i andra föregångsländer. Bland annat finns exempel på samarbeten med olika certifieringsorgan för att undvika onödiga dubbelkontroller.

Jag kan även lyfta fram Nyköpings livsmedelsenhet som tydligt visat att en hög grad av servicetänkande även leder till god livsmedelshygien. Enheten har som mål att 90 procent av företagen skall uppleva att de har nytta av de tillsynsbesök som genomförs. Detta vittnar om en insiktsfull, progressiv och företagsorienterad attityd. Vid Livsmedelsverket granskning fick kommunen även toppbetyg när det gäller livsmedelssäkerheten. För oss som arbetat med regelförenkling i många år är det tydligt att man på kommunal och regional nivå har mycket stor potential när det gäller att reformera och effektivisera sitt tillsynsarbete. Om ni har viljan att förändra så bidrar vi på Regelrådgivarna gärna med vårt kunnande och kontaktnät.

Att de statliga tillsynsmyndigheterna i vissa fall önskar centralisera tillsynen är dock något som kan komma att försvåra ett mer riskbaserat och serviceinriktat arbetssätt. Några tydliga exempel på detta är Boverket och Livsmedelsverket som önskar ta över stora delar av det kommunala ansvaret inom sina respektive områden. Behovet av mer enhetliga regler och regeltillämpning samt att det finns brister i det tillsynsarbete som i dag bedrivs på kommunal nivå brukar anföras som skäl. Min uppmaning är därför att kommunala och regionala tjänstemän och politiker ser till att dra nytta av den kunskap och det reformarbete som pågår när det gäller att trimma de egna organisationerna och där så är nödvändigt söka samarbete med andra kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Det finns all anledning att tydligare använda sig av de möjligheter till ett mer riskbaserat arbetssätt som finns inom bland annat livsmedelsområdet - men denna fråga är större än så. Vi behöver på såväl statlig som regional och kommunal nivå i grunden modernisera vår syn på vad som utgör ett effektivt tillsynsarbete. Ökad centralisering bidrar inte till denna process. Tvärtom är en god lokalkännedom en viktig del när det gäller att identifiera olika riskfaktorer.

Oscar Fredriksson, vd Regelrådgivarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljötillsyn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev