Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Medfinansiering ger patienterna bättre sjukvård

En fråga som de flesta politiker oavsett partifärg undviker är vad som ska ingå i den allmänna välfärden. I ljuset av diskussionerna ifall vård ska bedrivas med vinst eller ej borde frågan om patienternas möjlighet till medfinansiering finnas med.

Publicerad: 19 november 2012, 05:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelsförmånerFinansieringsformer

Medfinansiering kan bli en hjälp på vägen till hur framtidens sjukvård ska finansieras, men den uppfattas ofta som kontroversiell av landstingspolitiker. I Sverige har vi en grundläggande solidaritetstanke att ingen människa ska stå utan vård vid sjukdom. Regeringen har också som mål att ge patienterna stor valfrihet, och möjlighet att jämföra vårdens kvalitet, samtidigt som alla erbjuds en hög tillgänglighet av vård och omsorg.

Trots regeringens mål att patienten ska vara i centrum i den svenska vården är medfinansiering inte möjlig i de flesta landsting och regioner.

Mitt exempel kommer från ögonkirurgin, där linsen ibland måste bytas ut vid en gråstarroperation. Endast i Region Halland och Stockholms Läns Landsting är detta möjligt med hjälp av medfinansiering. I praktiken fungerar det så att samhället står för operationen och sätter in en enklare lins som ersätter den biologiska grumliga linsen. De patienter som vill ha en mer sofistikerad lins, som till exempel rättar till astigmatism, betalar själva mellanskillnaden.

Den extra kostnaden per lins är ungefär 7 000 kronor, vilket kan jämföras med vad ett par glasögon som korrigerar flera synfel kostar. Ändå uppfattas denna medfinansiering som något som står i strid med grundläggande värderingar.

Utan att reflektera närmare accepterar vi medfinansiering i många andra sammanhang. Såväl inom tandvård som patientavgifter vid läkarbesök, till att patienten betalar hela eller delar av kostnaden för läkemedel upp till ett visst bestämt belopp. Allt detta är exempel på medfinansiering. Det har till och med framhållits som en framgångsfaktor när läkarbesök styrs till primärvården.

Hälso- och sjukvårdspolitiker bör snabbt titta på fler medfinansieringsmöjligheter. Samhället kan inte bära alla kostnader där medborgare erbjuds en jämlik vård med hög tillgänglighet inom alla områden. Vi måste prioritera och därför behöver vi öppna upp för kompletterande finansieringsmodeller.

I Sverige utförs cirka 90 000 operationer av grå starr varje år, det är vanligare hos kvinnor. Ungefär 15 procent av alla patienter med grå starr behöver en mer avancerad lins än den enklare som erbjuds i dag. Operationen går bara att utföra en gång, eftersom den nya linsen växer fast i ögat. Det gör det ännu mer angeläget att patienten från början vet vilka behandlingsalternativ som finns.

Dagens hälso-och sjukvårdspolitik innebär att de allra flesta får det enklaste linserna därför att några inte har råd. Detta kan lösas genom att patienter med den lägsta inkomsten får den dyrare linsen helt finansierad av sjukvården. På så sätt kan vi utjämna de socioekonomiska skillnaderna mellan individer.

Jörgen Åberg, head of market access, Nordics Alcon

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev