Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Låt Riksrevisionen granska all statlig verksamhet

Det behövs en funktion där all statlig verksamhet årligen granskas och gjorda iakttagelser rapporteras. Staten kan lära sig av kommunerna på detta område.

Publicerad: 24 augusti 2012, 10:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

I en krönika i DN den 17 augusti skriver den före detta generaldirektören Inga-Britt Ahlenius förtjänstfullt om vikten av ”återupprätta en ämbetsmannakultur och att kommunicera det särskilda ansvar som ligger i att arbeta i staten” när det gäller hushållningen med allmänna medel. Vi vill dock vidga perspektivet till hela den offentliga verksamheten och då räcker det säkerligen inte med en nygammal statlig ämbetsmannakultur.

Inom kommuner och landsting tillämpas en tydlig uppdelning mellan funktionerna att fatta beslut, att verkställa och att granska. Fullmäktige fattar beslut om vad förvaltningarna skall genomföra. Fullmäktige har också ett instrument för att säkerställa att verkställigheten sker lagligt, samt effektivt och ändamålsenligt, nämligen revisorerna. Dessa är förtroendevalda men har samtidigt en skyldighet att använda sig av sakkunniga i sitt granskningsarbete. I revisorernas uppdrag ligger att årligen granska all verksamhet i respektive kommun eller landsting.

Vi tror inte att det räcker att i den statliga verksamheten utveckla ämbetsmannarollen och förtydliga det särskilda ansvar som statens tjänstemän har. Vi menar att det behövs en funktion där all statlig verksamhet årligen granskas och gjorda iakttagelser rapporteras. Riksrevisionen har i princip en sådan uppgift men ingen skyldighet att granska all verksamhet. Dess oberoende innebär också en frihet att välja vad man vill granska.

Enligt vår mening borde man överväga att låta statens revision, i likhet med vad som gäller inom kommuner och landsting, granska all statlig verksamhet. Det är uppenbart att frågor om effektivitet och ändamålsenlighet då bör ses som centrala i uppdraget.

Om Riksrevisionen skall utföra dessa granskningar kan det innebära att den tillsynes förlorar en del av sin självständighet, eftersom den måste granska all verksamhet och uttala sig om den. Vi tror dock att det skulle vara en förlust av närmast kosmetisk karaktär i förhållande till den fördjupade funktion som Riksrevisionen skulle få. De statliga myndigheterna behöver uppenbarligen granskas djupare vad gäller effektivitet och ändamålsenlighet. Som medborgare skulle man gärna vilja veta om exempelvis Trafikverket använder sina pengar på ett optimalt sätt. Riksdagsledamöterna borde också vilja veta detta innan de fattar beslut om nya anslag.

Kåre Olsson, förtroendevald revisor Orsa kommun, tidigare även landstinget Dalarna

Lars Munters, fd vd Komrev AB och fd förtroendevald revisor i Falu kommun och Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev