lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

”Låt digitaliseringen hejda skattehöjningarna”

Automatisering av välfärdstjänster kan ge betydande samhällsvinster. Kommuner som bejakar utvecklingen kommer att vara de som i framtiden kan leverera en bra och tillgänglig välfärd. Växjö kommun har därför inrättat en digital investeringsfond, skriver Oliver Rosengren (M).

Publicerad: 8 augusti 2017, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AutomatiseringVälfärdSkatterIt

I SKL:s senaste ekonomirapport bedöms gapet mellan välfärdens intäkter och kostnader vara 40 miljarder år 2020. Fler blir allt äldre och antalet barn ökar, samtidigt möter inte intäktsökningarna de demografiska förändringarna. Därmed väntas kostnader för och efterfrågan på välfärdstjänster stiga i kommunerna, inte minst till följd av de senaste årens flyktinginvandring. Kompetensförsörjningen i välfärdens kärnverksamheter är därtill en återkommande utmaning.

Skattehöjningar motsvarande 1,48 kronor i riksgenomsnitt eller en procents ytterligare produktivitetsförbättring i kommunsektorn per år till 2020 skulle sluta gapet, enligt SKLs bedömning. Samtidigt skulle fortsatta höjningar av redan de högsta kommunalskatterna någonsin tidigare minska arbetsutbudet och göra det mindre lönsamt att arbeta. För ett hushåll med en gymnasielärare och en sjuksköterska, som båda har medelinkomsten för sitt yrke, motsvarar en sådan skattehöjning 9 900 kronor per år. Kommuner som eftersträvar en konkurrenskraftig ekonomi och stark arbetsmarknad behöver därför hitta vägar att i stället öka produktiviteten.

Växjö sticker ut som ett starkt it-kluster. Antalet it-jobb i förhållande till befolkningen är näst högst, efter Stockholm. It-branschen sysselsätter cirka 5 000 anställda och har haft en tillväxt med ungefär 40 procent de senaste fem åren. Företagen är engagerade i Växjös utveckling och har tillsammans med kommunen och Linnéuniversitetet bland annat tagit initiativ till samarbete för it-pedagogik, teknikens hus EPIC och ansökan om ingenjörsutbildning. Vi vill nu bygga på Växjös styrka och ta ledartröjan i att effektivisera offentlig sektor på ett sätt som samtidigt tryggar en tillgänglig välfärd med hög kvalitet.

Digitaliseringen jämförs som samhällsförändring med industrialiseringen. Påverkan gäller inte bara arbetslivet och produktionen, utan kommer också att ha inverkan på hem och fritid. Exemplen är redan flera. Med digitalisering följer automatisering, alltså att underlätta olika rutinmässiga och standardiserade processer med digital teknik. Automatisering kan ge upphov till betydande samhällsvinster. Kommuner som förstår och bejakar utvecklingen kommer också vara de som i framtiden kan leverera såväl konkurrenskraftiga förhållanden för invånare och företag, som bra och tillgänglig välfärd.

Växjö kommun har valt att inrätta en digital investeringsfond med delar av kommunens eget kapital. Tolv år med ordning och reda i ekonomin har renderat överskott, och möjliggör nu investeringar i en hållbar ekonomi. Digitaliseringsfonden avser insatser som ger ökad effektivitet i förvaltningen. Avkastningskravet är hundraprocentigt. Varje krona som hämtas ur digitaliseringsfonden ska efter implementeringstiden räknas av från nämndens budget, men större vinster än insatsen ska förväntas av investeringarna. Digitaliseringsfonden ger kommunens verksamheter förutsättningar att genomföra större investeringar också i ett ekonomiskt kärvt läge.

Automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, hemtjänst, och andra socialtjänst- och omsorgsinsatser kan frigöra resurser i kommunsektorn. Trelleborgs kommun har redan visat att ansökan om försörjningsstöd inte bara kan lämnas in digitalt, utan också handläggas automatiskt. Riktlinjer och regler för bedömningen programmeras in, ansökan görs digitalt och systemet gör automatiskt körningar i kommunens egna och andra myndigheters register, för att göra en fullgod behovsbedömning. Den manuella handläggningen kan då i högre utsträckning fokusera på uppföljning och kontroll. Riskerna att automatiseringen leder till minskad restriktivitet och kontroll understryker behovet av förbättrad granskning och tillsyn av kommunerna.

Välfärden ska vara trygg och tillgänglig. Att använda modern teknik, så som automatisering och digitalisering, kan frigöra tid, resurser och kompetens till mötet med kommunmedborgare som behöver stöd eller andra insatser.

Oliver Rosengren, kommunalråd (M) Växjö kommun

Ulf Hedin, ordförande (M) omsorgsnämnden Växjö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev