Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Lås inte för stor del av EU-stödet i nationellt program

När regeringen snart beslutar om fördelningen av EU:s regionalstöd är det viktigt att inte en för stor del av pengarna fastnar i ett nationellt styrt program. Sveriges tillväxt hänger på den utveckling som sker lokalt och regionalt.

Publicerad: 24 april 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

Under perioden 2007-2013 delar EU ut 8,4 miljarder kronor till Sverige i stöd genom regionala strukturfondsprogram. Det här är ett stort och viktigt stöd som tilldelas organisationer, kommuner och föreningar som driver innovativa projekt och skapar nya arbetstillfällen. Utvärderingar visar att de regionala strukturfondsprogrammen bidrar till strukturförändringar, de stärker företagens konkurrenskraft och på sikt leder de till såväl regional som nationell tillväxt.

Stödet är med andra ord en viktig del i arbetet för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan vårt lands olika delar. Det ger Sverige och EU större möjlighet att konkurrera på det internationella planet.

Nu ska regeringen snart besluta hur det regionala stödet ska fördelas för kommande sju år. I samband med detta kommer regeringen också att introducera ett nytt nationellt tillväxtprogram som, likt dagens åtta regionala program, ska finansieras genom EU:s regionalfond.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att vissa insatser kan genomföras utifrån nationella prioriteringar, framför allt när det gäller att hantera klimatförändringar. Ett nationellt program kan också uppmuntra till samarbete över hela landet samt skapa en tuffare konkurrens i det skede då projekt tas fram.

Däremot vill vi understryka att regeringen inte får låsa en för stor andel av EU:s regionalfond i det nationella programmet. En övervägande del av fondens anslag måste förbli regionalt och fördelas enligt regionala prioriteringar. Varje region måste ges möjlighet att stärka sin potential och hantera de specifika utmaningar som råder där. Sveriges tillväxt är beroende av den utveckling som sker lokalt och regionalt.

Ett konkurrenskraftigt Europa skapas nämligen inte enbart av medlemsstaterna och EU. Tvärtom vill unionen att tillväxtarbete ska byggas underifrån och utifrån de behov som varje region har. Det är den lokala och regionala nivån som omsätter politiken i praktiken. Strukturfonderna ger kommuner och regioner nödvändiga resurser för att Sverige ska nå de nationella och europeiska målsättningarna.

Vi uppmanar därför regeringen att inte vingklippa det viktiga arbete som pågår utan fortsatt visa tillit till de regionala programmen. Låt dem även i fortsättningen ligga till grund för det svenska tillväxtarbetet.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EURegionalpolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev