Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Långsiktigt ägande kräver vinst

Verksamheter som är för det allmännas bästa måste bedrivas ansvarsfullt och långsiktigt - och det förutsätter att de går med överskott, skriver företrädare för KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag.

Publicerad: 18 juni 2014, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VinstförbudOmsorgVinster i välfärden

Samhällsnyttiga tjänster har en särskild betydelse då de är tjänster som vi i ett fungerande lokalsamhälle måste ha vare sig vi vill eller inte. Vi kan inte välja bort el, rent vatten och avlopp, hantering av vårt avfall eller vård- och omsorgstjänster när vi blir sjuka eller gamla.

KFS (arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag) medlemmar arbetar i samhällsnyttosfären och driver verksamheter som det för närvarande råder en ganska het debatt kring, dvs om de ska få gå med vinst eller inte.

Vi anser att frågan om vinst eller inte är fel ställd och att debatten oftast är kategorisk och tenderar att föras med förtecken av svart eller vitt. Det offentliga samtalet borde i stället handla om frågor som; Hur ska ekonomiska incitament se ut för att säkra medborgarnas tillgång till samhällsutveckling och god service? Vad händer om samhällsnyttiga företag inte har drivkraft eller förmåga att utvecklas och höja kvalitén? Hur kan långsiktig ekonomisk stabilitet säkras?

Skall våra medlemmar uthålligt kunna leverera dessa tjänster på ett effektivt och hållbart sätt måste de ha långsiktig ekonomisk stabilitet och kraft vilket kräver att de genererar överskott eller med andra ord vinst.

KFS har arbetat fram ett positionspapper kring vår samlande identitet; ”Affärsmässig samhällsnytta” med tre utgångspunkter:

• Samhällsnyttiga tjänster är tjänster av allmänt intresse. Att tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis är det som förenar KFS medlemmar. De olika ägandeformerna bland KFS medlemmar, offentligt, privat eller blandägande, är inga avgörande skillnader. KFS medlemmar har mer som förenar än som skiljer.

• Utförare av samhällsnyttiga tjänster har det gemensamt att det ställs omfattande krav på dem vad gäller deras ansvar för hur de bidrar till den långsiktiga samhällsutvecklingen.

• Alla verksamheter som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster, oavsett ägarform och typ av tjänster, måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras. Konkurrenskraftiga avtal, anpassade för branschernas speciella krav och förutsättningar, skapar en grund för god affärsmässighet.

Verksamheter som är för det allmännas bästa – för dig och mig - måste bedrivas ansvarsfullt och långsiktigt och detta förutsätter att de går med överskott. Överskotten ska återinvesteras för verksamheternas bästa. Endast då får vi en hållbar samhällsnytta som är tillgänglig för oss alla och på lång sikt.

Inom KFS arbetar vi för att våra medlemmar ska utveckla affärsmässig samhällsnytta och ta det ett steg längre – mot hållbarhet och CSR. Vi lyfter ständigt upp goda exempel från våra medlemmar som lyckats integrera socialt och hållbart ansvarstagande i sin ordinarie verksamhet. Stockholm Vatten AB är ett sådant gott exempel som nyligen belönades med en europeisk CSR Label och det finns många, många fler.

Debatten kommer att fortsätta kring vinst eller inte vinst och vi på KFS vill bredda perspektivet genom vårt seminarium i Almedalen den 30 juni under temat; ”Hur kan en hållbar stabilitet i välfärdens säkras?”

Carl Cederschiöld, ordförande KFS

Monika Eriksson, vd KFS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev