Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Landstingens dåliga ekonomi hot mot framtidens sjukvård

Inget av de svenska landstingen och regionerna klarar lagen om sund ekonomisk hushållning. Alla utom Östergötland och Jönköping har ett negativt finansnetto för 2013. För att vi ska klara framtida åtaganden kring sjukvård och kollektivtrafik så behövs strukturförändringar för att komma tillrätta med landstingens långsiktiga ekonomi.

Publicerad: 23 januari 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

Sverige har en befolkning som lever allt längre, och äldre blir en allt större grupp i samhället. Det är väldigt positivt, men för vår sektor så ställer det höga krav att vara rustade för framtiden. Som ett av världens mest utvecklade länder så kan medborgarna förvänta sig att framtidens hälso- och sjukvård skall hålla världsklass nu och i framtiden. Det är väsentligt att vi förbereder oss för detta ekonomiskt.

Lagen om sund ekonomisk hushållning har funnits sedan mitten av 90-talet, då svenska kommuner och landsting tvingades till stora nedskärningar på grund av den ekonomiska krisen. Tanken var att en beredskap skulle finnas för att klara investeringar, pensionsavgångar och tider med sjunkande skatteunderlag. Över en konjunkturcykel skulle verksamheterna gå med 2 procent i överskott för att täcka detta.

För 2013 är det inget av de svenska landstingen som budgeterar med två procent i överskott. Samtidigt vet vi att den ekonomiska planeringen ofta tenderar att snarare vara alltför optimistisk, än att ta höjd för att det avviker nedåt.

Samtidigt finns hos oss en farhåga om att även två procent över en konjunkturcykel i vår verksamhet är i minsta laget. Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt, vilket också innebär att kostnaderna stiger snabbare än KPI. Som kollektivtrafikhuvudmän har vi en ambition om att fördubbla kollektivtrafikens andel till år 2025, men vi vet också att marginalkostnaden för utbyggd kollektivtrafik är stigande.

Vi vill inte att ambitionerna ska sänkas vare sig på det medicinska eller transportpolitiska området. Men då behöver vi istället en strategi för hur detta ska finansiera sig på sikt. Med effektiviseringar kan vi komma en bit och avgifter kan komma att justeras. Skattenivåerna kan komma att behöva höjas, men också där finns det en gräns. Ett samlat strukturellt prioriteringsarbete som klarar ut vilket åtagande som landstingen skall ha kommer också vara nödvändigt, samtidigt som man möjliggör för ett större civilt engagemang inom välfärdsområdet.

I höstas påbörjades en debatt om höjd pensionsålder. Också den är relevant att föra framöver, särskilt i takt med att vi blir äldre och är friskare högre upp i åldrarna. Men kanske måste vi också fundera över fler regionala skattebaser för framtidens finansiering, än inkomstskatten som är den vi har i dag. De senaste årtiondena har ökningstakten på de enskilda privata intäkterna och disponibla inkomsterna ökat, utifrån ett medianperspektiv. Vi har inte sett samma ökning av de offentliga intäkterna. Det finns för framtiden ett behov att öka de offentliga intäkterna, om vi menar allvar att alla skall möjlighet till en likvärdig vård och omsorg.

En hållbar landstingskommunal ekonomi är också en förutsättning för att vi i framtiden ska kunna slå vakt om det lokala självstyret som vi starkt värnar. Har vi knappt medel att täcka de uppgifter vi är ålagda enligt lag finns inget utrymme för utveckling och innovation. Och har vi inte pengar i dag så låter vi framtida generationer betala dubbelt.

Anders Åkesson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Rasmus Ling, ledamot (MP) i regionfullmäktige och regionala tillväxtnämnden i Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev