Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

”Läkemedelsverket bidrar till kassation av läkemedel”

I dag får inte läkemedel flyttas från ett apotek till ett annat. Läkemedelsverket bedömer att det är förknippat med patientsäkerhetsrisker. Det är både märkligt och obegripligt. Konsekvensen är en ökad belastning på miljön, sämre tillgång på läkemedel och ekonomiska risker för apoteken.

Publicerad: 9 oktober 2015, 12:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är väl knappast ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att varje år tvinga apoteken att förstöra fullt fungerande läkemedel till ett värde av 65 miljoner kronor?


Ämnen i artikeln:

ApotekLäkemedelPatientsäkerhet

I dag får inte läkemedel flyttas från ett apotek till ett annat. Sedan 2013 har Kronans Apotek drivit ett mål mot Läkemedelsverket där vi nekats att flytta läkemedel från ett Kronans Apotek till ett annat.

Den främsta orsaken som Läkemedelsverket framför är att det saknas regler och att de bedömer att det därmed kan finnas patientsäkerhetsrisker att flytta läkemedel från ett apotek till ett annat även om en kvalitetssäkrad transportör används.

Trots detta har Läkemedelsverket redan medgett två generella undantag: dels när en patient har ett akut behov, dels när ett apotek avvecklas. Under dessa omständigheter får läkemedel flyttas från ett apotek till ett annat, men inte annars.

Läkemedelsverket agerande är både märkligt och obegripligt. Konsekvensen av detta är en ökad belastning på miljön, sämre tillgång på läkemedel och ekonomiska risker för apoteken. Ett nytt förhållningssätt krävs som öppnar för transporter av läkemedel mellan apotek.

På grund av Läkemedelsverket tvingas apoteken i Sverige kassera läkemedel som förblir osålda till ett uppskattat värde av 65 miljoner kronor årligen.

Det handlar alltså om betydande volymer läkemedel som hade kunnat användas om de fått transporterats mellan apotek i samma apotekskedja. Vi bedömer att över 750 000 förpackningar med fullt användbara läkemedel ligger på alla landets apotek i väntan på destruktion.

Läkemedlen är helt kurranta men ligger på ett apotek där efterfrågan saknas.

Självklart är det ett enormt resursslöseri att låta läkemedel bara ligga på en hylla tills utgångsdatumet är passerat så att de kan destrueras. Läkemedel som forskats fram, tillverkats, transporterats, lagerförts och sen går till förbränning är ett stort resursslöseri och en miljöbelastning.

Kronans Apotek anser att Läkemedelsverket måste tillåta apotek att flytta helt kurranta och fungerande läkemedel mellan sina apotek.

Vi har visat att vi kan flytta dessa läkemedel på ett patientsäkert sätt med full spårbarhet mellan apoteken. Kronans Apotek har ett gott kvalitetsarbete med rutiner för hur läkemedel hanteras enhetligt och med högsta säkerhet i fokus.

Att tillåta transporter av läkemedel mellan apotek i samma apotekskedja skulle öka tillgången på läkemedel för kunderna, innebära miljövinster och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Om inte Läkemedelsverket omprövar sitt ställningstagande så uppmanar vi ansvarig minister att snarast utreda frågan om möjligheten att kunna flytta läkemedel mellan apotek på ett patientsäkert sätt.

För det är väl knappast ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att varje år tvinga landets apotek att förstöra fullt fungerande läkemedel till ett värde av 65 miljoner kronor?

Lars Birkeland, vd Kronans Apotek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev