Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Kommunal redovisning bryter mot lagen

Kommuner och landsting missköter redovisningen av sina pensionsåtaganden. Gällande lagstiftning betraktas som ett frivilligsystem som både redovisare och revisorer rundar år efter år.

Publicerad: 6 mars 2013, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

Bokföring och redovisning i kommuner och landsting ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, enligt lag om kommunal redovisning. Av lagstiftningens förarbeten framgår att det aldrig är förenligt med god redovisningssed att bryta mot uttryckliga lagbestämmelser.

En lätt identifierad avvikelse mot lagen är när kommuner och landsting inte följer lagens bestämmelser om redovisning av pensionsåtagandet enligt den så kallade blandmodellen. Gemensamt för dessa avvikelser är att det rör sig om väsentliga belopp som påverkar både balans- och resultaträkningen och att felet är återkommande år efter år.

Efter en genomgång av 25 årsredovisningar för 2011 kan jag konstatera:

• I så gott som samtliga fall framgår det klart av redovisningsprinciperna att man bryter mot lagstiftningen.
• I endast hälften av fallen noterar revisorerna att pensionsredovisningen bryter mot lagen i revisionsberättelsen.
• I övriga fall bedömer revisorerna att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande, förutom i ett fall där revisorerna inte lämnar något omdöme om årsredovisningens överhuvudtaget.
• I samtliga fall tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner årsredovisningen!

Vår finansmarknadsminister Peter Norman uttalade i tidningen Kommunal ekonomi 2011/5 ”Givetvis ska kommuner och landsting redovisa sina pensionsåtaganden enligt gällande lagstiftning.” Det verkar dock inte lika självklart för revisorerna i det granskade urvalet. Dessa revisorers agerande är enligt min uppfattning inte förenligt med god revisionssed. Det hela blir inte bättre av att flera av dessa årsredovisningar även innehåller andra flagranta avvikelser från god redovisningssed.

Ett problem är att de kommunala revisorerna i dag inte är underställda någon tillsyn. För någon som inte är kommunmedlem finns ingen möjlighet att besvära sig över vare sig revisorerna eller fullmäktiges godkännande av en årsredovisning som bryter mot lagen.

Det finns olika sätt att angripa problemet. Ett sätt är att utveckla tillsyn och sanktioner inom ramen för nuvarande system med förtroendevalda revisorer. Ett annat sätt är att flytta ansvaret för redovisningsrevisionen till yrkesrevisorer underställda tillsyn av revisorsnämnden eller liknande organ. Ett tredje alternativ är att acceptera dagens ordning där lagstiftningen tydligen betraktas som ett frivilligsystem av både redovisare och revisorer.

Ola Eriksson, kanslichef Kommunalekonomernas förening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev