fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Klyftorna ökar i välfärdslandet Sverige

Varje dag ser vi hur de sociala skillnaderna mellan människor ökar. Detta är ett politiskt problem. Därför behöver utsattheten och fattigdomsfrågan belysas ur flera olika perspektiv.

Publicerad: 2 september 2011, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nästan vartannat barn i invandrarfamiljer lever i fattigdom mot tre procent av dem med svenskfödda föräldrar, skriver Christin Johansson och Lotta Persson.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BarnfattigdomSocialtjänsten

Försörjningsstödet har ökat med 30 procent på två och ett halvt år. Den största ökningen är hos ensamstående kvinnor med barn och ensamstående kvinnor utan barn. I Sandviken ökar behovet av försörjningsstöd. I Helsingborg får 3 000 personer stöd för att klara vardagens utgifter som mat och bostad. I Ockelbo har försörjningsstödet ökat med 30 procent de första fyra månaderna 2011. I Karlskoga, i Perstorp, i Hofors…

En alltför stor grupp av de arbetslösa är unga och unga familjer. I välfärdslandet Sverige fortsätter skillnaden att öka mellan de rikaste barnfamiljerna och de fattigaste. Bland barn med ensamstående föräldrar är fattigdomen tre gånger så hög än i familjer med två vuxna. Nästan vartannat barn i invandrarfamiljer lever i fattigdom mot tre procent av dem med svenskfödda föräldrar.

Våra medlemmar i Akademikerförbundet SSR och Föreningen Sveriges Socialchefer höjer nu rösten på grund av att de sociala skillnaderna och klyftorna mellan människor ökar.

Detta är ett politiskt problem. Enligt Tapio Salonen, professor i socialt arbete, skulle det kosta 15 miljarder att avskaffa barnfattigdomen.

Arbetslösheten biter sig fast på en allt högre nivå efter varje en lågkonjunktur numera. Orsaken är arbetslivets snabba förändring där karaktären på den kompetens som efterfrågas snabbt förändras. Så även om det finns lediga jobb svarar inte de arbetslösas kompetens mot det arbetsmarknaden kräver. Ska vi inte få en fortsatt allt högre strukturell arbetslöshet måste det till åtgärder från samhällets sida som rustar de arbetslösa kompetensmässigt på ett betydligt mer kraftfullt sätt än vad som nu är fallet.

Detta ser de professionella och gör bedömningar att barnfamiljer och ungdomar behöver få adekvata insatser för att kunna få stöd ut till en egen försörjning.

Med det är inte enbart försörjningsstödet som ökar inom socialtjänsten. I en undersökning som genomförts av Akademikerförbundet SSR anger 2 av 3 förtroendevalda inom socialtjänsten att antalet barnavårdsärenden har ökat och hälften anger att behovet av missbruksvård ökat.

Vi vet att förebyggande arbete lönar sig, kortsiktiga besparingsbeslut blir kostsamma i det långa perspektivet, både ekonomiskt och mänskligt. Tyvärr möter vi exempel där fältarbetare och drogsamordnare dras in liksom att behandling och rådgivning för missbrukare blir mer restriktivt. MEN vi hör också om de goda exemplen, kommuner som öppnar fler familjecentraler, som anställer fler socialsekreterare och där de sätter den socialpolitiska diskussionen på kommunfullmäktiges bord.

Människors utsatthet och fattigdomsfrågan behöver belysas ur flera perspektiv. Ökad tillväxt är inte det enda svaret på hur vi bättre kan skapa ett inkluderande och sammanhållet samhälle.

Socialtjänsten möter människor i utsatta situationer. De ser att vi måste satsa på välfärden. De ser med oro på att välfärden får allt svårare att svara upp mot människors behov. Om detta skulle ske på något annat område i offentlig verksamhet skulle debatten gå hög. Klienterna inom socialtjänsten har ingen stark röst. Vem lyssnar på den hemlöse, den ensamstående, den arbetslöse eller trebarnsmammans rop på hjälp?

Socialsekreterare och chefer har ett utmanande och viktigt uppdrag. Socialtjänstens erfarenheter och kunskaper behövs i välfärdsdebatten. Vi har ett ansvar att lyfta fram den vardag och verklighet som vi möter. Även om det finns många goda exempel ser vi tyvärr också exempel där socialtjänsten inte får förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag.

När socialchefer och socialsekreterare agerar för förändringar och förbättringar, skriver debattartiklar och deltar i det offentliga samtalet får de oftast inga svar.

Det är dags för politiska samtal och politiska prioriteringar. Socialtjänstens arbete för samhällets mest utsatta måste uppmärksammas och ges bättre förutsättningar att klara sina svåra uppdrag. Det ställer krav på resurser, långsiktigt tänkande och ett fortsatt utvecklingsarbete.

Kraven på de mest utsatta är ofta orimligt höga och vi tar ställning för de utsattas rättigheter. Vi välkomnar en bred samhällspolitisk debatt som också handlar om detta.

Christin Johansson, Ordförande Akademikerförbundet SSR

Lotta Persson, Ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev