Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Investeringar i välfärden gynnar tillväxten

Idag torsdag går startskottet för en världsomfattande satsning som handlar om att höja kvaliteten i de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. Den samlar alla världens fackförbund, sammanlagt representerar vi över 175 miljoner arbetstagare.

Publicerad: 23 juni 2011, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Fackföreningar

Här i Sverige är samtliga fackförbund involverade, inom privat sektor såväl som offentlig. Frågan förenar oss över lands-, yrkes- och sektorsgränser eftersom den berör våra medlemmars vardag. För att uppnå en bra kvalitet i välfärdstjänsterna krävs att våra medlemmar har goda villkor och rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Men vi berörs även som medborgare eftersom tillgången till goda välfärdtjänster är en förutsättning för näringsliv och företagande och för ekonomisk tillväxt.

Runt omkring oss i Europa ser vi hur flera länder brottas med galopperande statsskulder och sinande statskassor. Det sägs ofta att de ekonomiska problemen i dessa länder skulle bero på en väl utvecklad offentlig sektor med alltför generösa trygghetssystem. Det är en felaktig bild. Tvärtom har de länder som har en stor offentlig sektor klarat sig bättre ur krisen. Ett exempel är de nordiska länderna som har visat att kloka välfärdsinvesteringar går hand i hand med bra förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor fungerar som en motor för en social och ekonomisk utveckling. Den sträcker sig mycket längre än enbart till vägar, broar och den fysiska infrastrukturen. Den sociala infrastrukturen, i form av välfärdstjänster och socialförsäkringar, är minst lika viktig. På så sätt hjälper den offentliga sektorn till att skapa stabilitet och trygghet för medborgarna, oavsett politisk majoritet, och därmed nya möjligheter för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Sverige har klarat sig mycket bra ur den ekonomiska krisen. Trots det ser vi orosmoln. Det gäller inte minst arbetslösheten bland unga och invandrare, som inte får en chans på arbetsmarknaden - trots att de behövs. Men vi ser också brister när det gäller kvaliteten i välfärdstjänsterna. I media kan vi läsa om gamla som tvingas att gå till sängs redan på eftermiddagen eftersom det inte finns tillräckligt med personal som kan lägga dem på kvällen. Dementa som vistas på särskilda boenden har blivit inlåsta på sina rum om natten för att det saknas personal som kan trösta och förhindra nattliga vandringar i korridoren. Gamla som inte klarar av att ta sig ut själva tvingas sitta inne i sin lägenhet hela sommaren eftersom hemtjänsten inte har tid att gå ut på en promenad. Barngrupperna inom förskolan blir allt större. Allt fler unga går ur grundskolan utan fullständiga betyg.

Vård, skola och omsorg är de viktigaste frågorna för väljarna, det visar varje valrörelse. Offentligt finansierade välfärdstjänster följer oss från vaggan till graven. När barnen är små behöver vi barnomsorg, därefter skola och fritids, våra gamla föräldrar behöver sjukvård eller hjälp av hemtjänsten. Våra socialförsäkringar bidrar med trygghet om vi skulle bli sjuka eller förlora jobbet. Vi förväntar oss att vi ska få stöd från samhället när vi behöver det.

Vi vet också att kraven på välfärdstjänsterna kommer att öka i takt med att vi lever allt längre. Enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån kommer drygt hälften av förra årets nyfödda flickor att få uppleva sin 90-årsdag. Det är naturligtvis positivt men det innebär också att Sverige får allt fler i de äldre åldrarna. Idag finns det 497 000 som är äldre än 80 år, om 20 år kommer de att vara nära 800 000.

Det här är frågor som vi måste diskutera och hitta lösningar på. Fokus i den samhällspolitiska debatten måste handla om vilket samhälle vi vill ha. Hur ska vi ta hand om våra barn, gamla och sjuka? Det behövs en bred diskussion, som omfattar politiken såväl som det civila samhället, om hur vi finansierar och utvecklar kvaliteten i framtidens välfärdstjänster. Vi saknar en sådan diskussion, som inte bara letar lösningar på varje enskilt problem för sig, utan tar ett helhetsgrepp. Därför vill vi, tillsammans med världens alla fackförbund, ta initiativ till ett sådant samtal. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta.

Annika Strandhäll, ordförande SKTF
Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fackföreningar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev