Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

”Inför en professionell kommunal revision”

Riksdagen har just fattat beslut om en ny kommunallag som ska träda ikraft den 1 januari 2018. Det är välkommet. Men en viktig åtgärd saknas i den nya lagen - en oberoende och professionell kommunal revision.

Publicerad: 27 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är bra med en ny kommunallag, men en central fråga för att förvaltningen ska fungera har lämnats utanför, skriver Magnus Hedberg mfl.


Ämnen i artikeln:

RevisionEkonomi

Många av Juseks medlemmar är en del av den svenska kommunförvaltningen. Deras uppgift är att se till att skattemedel används väl och att samhällsservicen till medborgarna fungerar. Kompetens är en avgörande faktor för att garantera en rättssäker, effektiv och kvalitativ offentlig förvaltning. Detta förutsätter lagar och regler i samklang med samhällsutvecklingen.

Därför är det välkommet med en uppdatering av kommunallagen och Jusek har länge efterfrågat en tydligare rollfördelning och bättre arbetsformer mellan den politiska ledningen och tjänstemännen. Även om omfattningen och gränserna för kommundirektörens uppgifter behöver förtydligas ytterligare så är bestämmelserna att den ledande tjänstemannens roll fastställs av styrelsen i en instruktion bra och något Jusek efterlyst. Ökad tydlighet är avgörande för ett fungerande samarbete och för att kommunerna ska kunna behålla kompetenta kommundirektörer.

Jusek delar kommunallagsutredningens uppfattning att styrning av kommunala verksamheter bör ske på ett likvärdigt sätt oavsett vem som bedriver verksamheten. Vi välkomnar därför också riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag där skyldigheten för fullmäktige att ta fram ett program med mål och riktlinjer för den privata verksamheten även bör gälla för verksamhet som drivs av en kommun i egen regi.

Men i en viktig del lämnar den nya kommunallagen mycket att önska. Regeringen har valt att behålla den kommunala revisionen som den ser ut i dag där förtroendevalda revisorer har det övergripande ansvaret för verksamhetsgranskningen i kommunen. Det genomförs några mindre åtgärder i syfte att öka oberoendet, vilket är bra men långt ifrån tillräckligt.

Kommuner och landsting står för den största delen av den offentliga sektorn, och är den del som har närmast kontakt med medborgarna. Årligen omsätter kommunerna över 600 miljarder och exempelvis upphandling sker idag i en helt annan omfattning än tidigare. Förändringarna ställer krav på en professionaliserad och oberoende revision, en reform som borde genomförts sedan länge och diskuterats i årtionden. Inom staten granskar Riksrevisionen myndigheterna – oberoende och professionellt. Motsvarande steg har aldrig tagits när det gäller kommuner och landsting.

Jusek var – i likhet med bland andra Statskontoret och Riksrevisionen –  tydliga i vårt remissvar om att vi vill se att frågan om en oberoende och professionell kommunal revision utreds. Det är inte lämpligt att förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen och nuvarande modell är omodern. Att politiker granskar politiker på det sätt som sker idag kan ifrågasättas såväl ur ett rättssäkerhets- som ur ett effektivitetsperspektiv och minimerar medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande.

Det är bra med en ny kommunallag, men en central fråga för att förvaltningen ska fungera har lämnats utanför. Regeringen bör nu tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram en modell för en oberoende och professionell kommunal revision.

Magnus Hedberg, vd Jusek

Åke Wahlsten, ordförande Juseks kommunala sektion

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev