Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Gör det lättare att komma ur skuldfällan

Det är ohållbart att så många svenskar sitter fast i skuldfällan. Det leder till stora samhällsförluster och sociala tragedier för många familjer. Den hjälp som finns i skuldsaneringslagen är alltför svår att få. Folk måste kunna få en andra chans genom att en lättnad av lagen genomförs.

Publicerad: 12 maj 2016, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Liberalerna har i många år drivit på för en lättnad av skuldsaneringslagen så att folk kan få komma tillbaka och få en andra chans.

Vid det senaste årsskiftet var nästan 428 000 människor registrerade med obetalda skulder hos Kronofogden. Många av dessa har på grund av långvarig överskuldsättning hamnat i en sådan skuldfälla att de saknar rimliga chanser att trots ansträngningar kunna bli kvitt sina skulder. Ofta beror överskuldsättningen på arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller skilsmässa.

Det är ohållbart i längden att så många svenskar sitter fast i skuldfällan. Det leder till stora samhällsförluster och sociala tragedier för många svenska familjer. Den hjälp som finns i skuldsanering är det alltför svårt att få.

Regeringen har nu lagt fram ett nytt lagförslag om skuldsanering i riksdagen som innehåller flera förslag som Liberalerna välkomnar, bland annat om betalningsförmedling och om förenkling av ansökningsförfarandet. Vi är däremot mycket kritiska till den utformning som regeringen valt att ge andra delar av propositionen.

Bland annat föreslår regeringen att perioden som skuldsaneringen pågår ska vara tre år för företagare, men för alla andra ska den däremot vara fem år (med två betalningsfria månader per år och möjlighet till kortare betalningsplan i särskilda fall). Att skapa lagar som innebär så stora skillnader mellan människor är direkt olämpligt.

Skälet för en kortare betalningsplan för företagare är, enligt regeringen, att en företagare snabbt ska kunna ta itu med sin skuldbörda och kunna komma tillbaka med förnyad kraft. Vi liberaler menar att den chansen också måste ges till enskilda arbetstagare.

Liberalernas åsikt är tydlig: både företagarlinjen och arbetslinjen ska värnas. För den som hamnat i en ohjälplig skuldfälla borde därför skuldsaneringen pågå i tre år, både för företagare och för löntagare. Det finns inte vägande skäl för att göra skillnader mellan olika människor, utan alla ska behandlas lika.

Det vanligaste argumentet emot att generellt förkorta perioden i skuldsanering till tre år är att det skulle försämra betalningsmoralen i samhället. Vi anser inte att det argumentet är tillräckligt välgrundat. Det saknas skäl att anta att människor med berått mod skulle försätta sig i en situation där de på grund av överskuldsättning skulle tvingas göra sig av med alla realiseringsbara tillgångar och därefter leva på existensminimum enbart på grund av att perioden på existensminimum blir tre år i stället för fem.

Med vårt förslag om en generell betalningsperiod på tre år behövs inte specialregler om betalningsfria månader och möjlighet till flexiblare betalningstid.  Under förutsättning att betalningsperioden förblir fem år kvarstår däremot argumenten för dessa förändringar.

Vad gäller flexiblare betalningstid anser Liberalerna att en väsentlig faktor att beakta vid prövningen bör vara hur länge den skuldsatte haft löneutmätning innan skuldsättning blir aktuell. Personer som haft löneutmätning i flera år bör kunna få sin betalningsperiod förkortad i proportion till detta.

Ett annat förslag i propositionen är att införa en mer nyanserad bedömning av den skuldsattes situation och om skuldsanering är motiverad (det så kallade kvalificerade insolvensrekvisitet). Det är ett steg i rätt riktning.

Vi anser dock att resonemangen i propositionen är så restriktivt hållna att det är tveksamt om förändringen kommer att få något reellt genomslag. I likhet med flera remissinstanser, bland annat Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst samt Riksförbundet Insolvens, anser Liberalerna att det vid bedömningen av kvalificerad insolvens bör finnas tidsgränser att utgå från. Vår utgångspunkt är att den närmaste femårsperioden normalt bör utgöra bedömningsunderlag.

Liberalernas förhoppning är att en treårig sanering och mer liberal bedömning av begreppet ”kvalificerad insolvens” i skuldsaneringslagen kommer att bana väg för en kraftig ökning av antalet skuldsaneringsärenden, något som i sin tur kommer leda till positiva effekter både för borgenärer, de överskuldsatta och för samhället.

Det kommer kosta en del pengar, men det finns även stora samhällsvinster att göra om de överskuldsatta svenskarna kommer tillbaka till ett normalt ekonomiskt liv.

Robert Hannah, riksdagsledamot (L)

Jan Ertsborn, fd riksdagsledamot och vice talman (L) samt särskild utredare för 2008 års skuldsaneringsutredning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News