Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Förbudet gynnar illegal tobakshandel

Målet är att minska rökningen. Men att lagstifta om ett exponeringsförbud för cigaretter är fel väg att gå. Det gynnar bara den svarta marknaden och slår samtidigt mot servicehandelns möjlighet att överleva, replikerar Bengt Hedlund på branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Publicerad: 24 januari 2014, 15:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Folkhälsoarbete

REPLIK. Rökning är farlig och orsakar en mängd sjukdomar. Det känner vi alla till. Därför är ett naturligt fokus i folkhälsoarbetet att minska rökningens negativa effekter. Men innan beslut tas om hur tobak får säljas finns det flera hänsyn att ta i beaktande. Får besluten en verklig effekt av hur mycket cigaretter som konsumeras – eller flyttar vi bara försäljningen av tobak från den lagliga marknaden där cigaretter är punktskattade till förmån för den svarta marknaden där den, tyvärr bekräftat, blir en kassako för organiserad brottslighet?

I debattartikeln E-cigaretter en ungdomsfälla” i Dagens Samhälle 13 januari skriver riksdagsledamöter från samtliga fyra allianspartier att lagstiftning om att exponeringsförbud är en prioriterad fråga, helt i linje med regeringens ambitiösa folkhälsoarbete.

För servicehandeln innebär detta en rad problem och är ett reellt hot mot överlevnaden för många butiker. Det finns ett tydligt samband mellan exponeringsförbud och illegal handel med tobak. Norge och Finland har infört exponeringsförbud för tobak, något som debattörerna även nämner. De nämner däremot inte att båda länderna har betydligt större problem med illegal handel än vad Sverige har – samtidigt minskar rökningsprevalensen i ungefär samma takt som i jämförbara länder utan exponeringsförbud, till exempel Sverige och Danmark.

Illegal tobakshandel är ett av de största hoten mot servicehandelns överlevnad. Det är inte bara inkomsterna från cigarettförsäljningen som går förlorad, utan även köpen som sker i samband med cigarettköpet, till exempelvis en tidning och ett tuggummi. Utan dessa inkomstkällor är det svårt för servicehandeln att överleva. Ett problem som förstärks av de höga implementeringskostnader som ofta belastar butikerna när exponeringsförbudet ska verkställas.

Ur ett samhälleligt perspektiv är det självklart också olyckligt att flytta tobaksförsäljningen från den lagliga marknaden till den svarta marknaden. Bortsett från det uppenbara skatteinkomstbortfallet – vilket uppskattas av HUI till 1,5 miljarder kronor per år i rapporten Marknaden för obeskattade cigaretter i Sverige – så går kontrollen vid försäljningen förlorad. Ett rimligt antagande är att de som säljer illegal tobak är mindre bekymrade om att kontrollera åldern på de som köper cigaretterna.

Målsättningen måste alltid vara att minska tobaksrökning. Men gör det inte genom att döda servicehandeln.

Bengt Hedlund, vd för branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Folkhälsoarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News