Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

”Fler sjuksköterskor och mindre byråkrati”

På onsdagen beslutar landstingsfullmäktige i Stockholm om budget för 2018 och om ramar åren därefter. Alliansen genomför effektiviseringar på över en halv miljard kronor. Vi visar nu tydligt vad vi prioriterar: Fler sjuksköterskor och mindre byråkrati. Mer kollektivtrafik och färre konsulter.

Publicerad: 14 juni 2017, 07:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BudgetSLLVårdbemanningSjuksköterskorArbetsmiljö

Hälso- och sjukvården i Stockholm har förbättrats på många områden de senaste tio åren. Vi har fått ner väntetiderna och har nu bland de kortaste i Sverige. Men allt är långt ifrån problemfritt. Vi står inför samma utmaningar inom sjukvården som övriga landet: Personalbrist – framförallt i dygnet-runt-verksamheterna – högt tryck på akutmottagningarna och stängda vårdplatser.

För att möta utmaningarna krävs en ekonomi i balans och vi är övertygade om att vår budget bäst förbättrar hälso- och sjukvården för alla oss som bor och verkar i regionen. I budgeten tillför vi sjukvården 59,1 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder mer än i budgeten 2017.

Det här är fem av våra viktigaste budgetsatsningar för en trygg och säker vård:

150 miljoner mer till vårdcentraler/husläkarmottagningarna

2017 fick primärvården 140 miljoner kronor mer. I budget 2018 förstärks primärvården med ytterligare 150 miljoner kronor. Det innebär att Alliansen permanent höjt resurserna med 290 miljoner kronor på två år. Primärvården ska bli den trygga basen i sjukvården för att fler ska få rätt vård på rätt plats, och i tid. Utöver att ge primärvården ett bredare uppdrag inför vi också en digital vårdgaranti.

Fast läkarkontakt, i ett första steg för äldre och multisjuka

Stockholmarna ska ha frihet och trygghet att kunna välja och vända sig till sin egen läkare på vårdcentralen. Under 2018 införs i ett första steg en fast läkarkontakt i primärvården för multisjuka och patienter över 75 år. Alla patienter i primärvården som vill ska på sikt erbjudas en fast läkarkontakt som ansvarar för patientens samlade behov av sjukvård och rådgivning.

Vi utvecklar – inte avvecklar – vårdvalen

Utöver att ge stockholmarna fler vårdcentraler, husläkarmottagningar och läkare att välja på, har vårdvalen möjliggjort att vi i Stockholms län, tillsammans med Halland, har kortast väntetider till specialistsjukvården i hela landet. I budgeten för 2018 står vi fortsatt upp för stockholmarnas rätt att välja, samtidigt som vi är tydliga med att vårdvalen ska organiseras så att de ger bästa möjliga vård och nytta för varje skattekrona.

Vi bygger ut förlossningsplatserna

Prognoserna talar för en fortsatt ökning av antal förlossningar och en tillräcklig kapacitet på länets förlossningsenheter måste säkerställas. Detta ska på kort sikt huvudsakligen ske genom utbyggnad av nya lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ytterligare kapacitet och en ny förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus är planerad och ska öppna 2021. Fram till dess utökas också kapaciteten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 anställda. I landstinget har vi – precis som övriga landsting/regioner – svårt att rekrytera och behålla framförallt sjuksköterskor till våra dygnet-runt-verksamheter. Därför ställer vi krav på att alla sjukhus ska arbeta aktivt med att vara attraktiva arbetsgivare där fler vill börja arbeta, stanna och utvecklas. Det betyder att sjukhusen måste arbeta mer med individuell lönesättning. Sjuksköterskor måste också få löneutveckling i befattning - utan att byta arbetsgivare. Vidare är det viktigt att rätt personer med rätt utbildning gör rätt saker, varför vi vill se fler undersköterskor och medicinska sekreterare som kan avlasta sjuksköterskor och läkare.

Vi lägger fram vår tolfte gemensamma budget på landstingsfullmäktiges bord i en tid då privata alternativ och patienternas valfrihet är mer hotad än någonsin. På riksnivå kan snart förslagen om vinsttak – som slår undan benen på och direkt hotar privat driven sjukvård – genomföras. I landstinget föreslår samtidigt Socialdemokraterna att vårdvalen ska avvecklas. Det kommer leda till mindre valfrihet, längre köer och sämre kvalitet. Vi är övertygade om att det behövs fler som erbjuder vård, inte färre.

Vår budget har fokus på ordning och reda i ekonomin, på att förbättra sjukvården och stå upp för varje patients rätt att själv välja vårdgivare i en köfri sjukvård. Vi kommer att göra allt vi kan för att stockholmarna ska ha landets bästa sjukvård, med valfrihet, kvalitet och tillgänglighet i världsklass.

Irene Svenonius, finanslandstingsråd (M), Stockholms läns landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting

Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev