Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

DS överdriver konflikten inom Socialdemokraterna

Att använda formuleringar som Rosornas välfärdskrig och Vinster tickande bomb ger en överdriven bild av konflikterna inom S, hävdar Vivianne Macdisi.

Publicerad: 14 september 2012, 02:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärden

I min artikel på DS debatt 27/8, skrev jag att valfriheten är här för att stanna och privata entreprenörer är en tillgång i välfärden. Men reglerna kring fri etableringsrätt, tillsyn, kvalitet och skyhöga vinstuttag måste ses över. Detta finns det en bred enighet om i S.

Jag skrev att vinstfrågan inte blir ett problem för S om den hanteras på rätt sätt men det har strukits från min text vid publicering. Genom rubriksättningen och en ny mening, "En oskicklig hantering gör annars att frågan kan explodera i ansiktet på våra företrädare" författad av DS debattredaktör, har artikeln ändrats på ett icke rättvisande sätt för att anspela på den splittring DS vill blåsa upp.

För Socialdemokraterna är det självklart att missförhållanden inom skola, vård och omsorgssektorn måste rättas till. Att det är provocerande med skyhöga vinstuttag och dåliga kvalitetskrav och uppföljningar i välfärdssektorn tycker majoriteten av svenska folket, även borgerliga väljare.

Kritiken bör istället riktas mot den borgerliga regeringen som befinner sig i en förtroendekris och väljer att tiga om missförhållandena i välfärdssektorn. Det är uppenbart att kvaliteten måste bli bättre, att skattepengar ska hanteras på ett mer varsamt sätt och att lagstiftning om fri etableringsrätt som orsakar överetableringar skapar problem för kommuner och landstings helhetsansvar för hela befolkningen och finansieringen av välfärden. En viss vinstuttagsbegränsning bör diskuteras så att stora överskott istället återinvesteras i verksamheten. Offentlighetsprincipen bör vara ett krav i all skattefinansierad verksamhet, även privat. Där var bara några av de konkreta förslag som kan förbättra och säkra välfärdssektorn.

Regeringen Reinfeldt har haft makten i sex år. Bollen ligger hos regeringen men de konstruktiva förslagen från Alliansen lyser med sin frånvaro, de som har makten att förändra väljer att ducka. Medborgarna i egenskap av patienter, elever, äldre, skattebetalare samt näringslivet förtjänar bättre än så och förväntar sig att politiker tar sitt ansvar för att långsiktigt säkra välfärdssektorn. Till skillnad från de borgerliga makthavarnas passivitet kommer en enig Socialdemokrati snart att presentera våra visioner och förslag när det gäller hur välfärdens utmaningar ska hanteras, där ingår även frågan om vinster.

Dagens Samhälles debattredaktion svarar:
Enligt tidningens debattregler är det debattredaktionen som sätter rubriker - och skriver ingresser - till samtliga debattartiklar. I den ursprungliga artikeln fanns ett inledande stycke i texten vars resonemang debattredaktören valde att formulera om till den nya ingressen, samt sätta egen rubrik till. I detta fall har den omformulerade ingresstexten enligt artikelförfattarens egen bedömning avvikit så pass mycket från originaltexten att hon inte längre har kunnat stå för denna.

Därför återpublicerar vi här den text Macdisi skickade in:

"Är vinstdebatten en tickande bomb för Socialdemokraterna? Nej, inte om frågan hanteras på rätt sätt. /.../Socialdemokraterna måste, väldigt snart, landa i en tydlig och försvarbar linje avseende vinster i välfärden."

Ovanstående tolkade vi som att
a) Macdisi anser att det finns en "tickande bomb" inom S,
b) att den bör hanteras på "rätt sätt" samt
c) att S måste samla sig kring en "tydlig och försvarbar linje".

Det är Macdisi som för in begreppet "tickande bomb" i debatten. När det gäller "Rosornas krig", så var det LO:s "välfärdsgeneral" Tobias Baudin som självmant tog upp begreppet i en intervju med Dagens Samhälle.

Det stämmer dock att formuleringen "frågan kan explodera i ansiktet på våra företrädare" inte följer Macdisis text. Vi beklagar detta.

Vivianne Macdisi, oppositionslandstingsråd (S) Uppsala, förtroendevald i SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev