Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet

Automatisering, självlärande programvaror och förenklat administrativt arbete. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi göra det möjligt för medarbetare inom socialtjänsten att lägga mer tid på uppgifter som faktiskt bara människor kan utföra. Det är positivt.

Publicerad: 4 oktober 2018, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Behovet av kvalificerat socialt arbete kommer inte att minska utan tvärtom öka genom digitaliseringen, enligt debattörerna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

VälfärdSocialtjänsten

Vi representerar medarbetare och arbetsgivare inom socialtjänsten. Vi menar att digitaliseringen – rätt använd – bidrar till att våra verksamheter utvecklas i rätt riktning. Den har förutsättningar att förbättra arbetsmiljön och höja effektivitet och kvalitet i vårt stöd och vår service till brukarna.

Det är viktigt att utgå från kvalitet och kompetens. Det sociala arbetet och det sociala perspektivet måste vara utgångspunkten. I socialtjänstlagen finns en rätt till en individuell bedömning som självfallet ska garanteras.

Teknik är aldrig neutral. För att styra de automatiserade funktionerna krävs det att vi utformar instruktioner och regler som bestämmer vad en app, robot eller automatiserad handläggning ska göra – och hur. Dessa instruktioner är grunden för alla digitaliserade funktioner, oavsett om det är självkörande bilar, robotar inom hemtjänsten eller kommuners automatiska handläggning av ekonomiskt bistånd.

För att ta ytterligare steg krävs gemensamma principer mellan medarbetarnas organisationer och arbetsgivare för att hantera utvecklingen. Ett demokratiskt samhälle behöver tydliga spelregler och transparens kring de beslut som fattas. Det handlar bland annat om följande:
•    Säkra att de val och avvägningar som görs är demokratiskt förankrade – oavsett om de är automatiserade eller inte. 
•    Professionen och arbetsgivaren måste ges tillräckliga möjligheter att gemensamt bidra med kompetens och perspektiv när det är relevant.
•    Regler och algoritmer måste ha sin grund i verksamheterna och utformas tillsammans med professionen.

Sammantaget får utvecklingen många positiva effekter. Den tid som frigörs kan användas för att höja kvaliteten i socialtjänsten, ge möjlighet för socialsekreterare att träffa barn och deras föräldrar mer eller möjliggöra ett mer intensivt stöd till människor så att de blir självförsörjande.

Behovet av kvalificerat socialt arbete kommer inte att minska, utan tvärtom öka. Socialtjänstens arbete behöver utvecklas till att bli mer tillgängligt och myndigheten behöver arbeta mer med tidiga insatser. Socialtjänsten har en självklar roll i det förebyggande arbetet och kan arbeta för att förhindra social exkludering och ojämlikhet. Digitaliseringen är en viktig del i denna utveckling.

Följande principer bör vägleda all digitaliseringsutveckling av arbetslivet och vi vill gemensamt göra följande:
1.    Utveckla möjligheterna ytterligare till transparens för medborgarna och de som berörs. Det bidrar till att stärka den enskildes kunskaper om vad som sker och ökar möjligheterna att påverka insatserna.

2.    Se till att varje beslut går att följa och granska. Det ska vara tydligt vem som är ansvarig för besluten och vart man som medborgare kan vända sig med frågor.

3. Digitalisera delar av verksamheten för att frigöra tid och resurser och se till att detta kommer medborgarna till del på bästa sätt.

Vi är gemensamt övertygade om att digitalisering och automatisering är ett kraftfullt verktyg för att förbättra de offentliga tjänsterna – i synnerhet för kommuner, landsting och regioner. I det arbetet vill vi som arbetsgivare och profession samarbeta för bästa resultat.

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VälfärdSocialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev