tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Debatten om sjunkande pensioner måste ske före valet!

Ansvariga politiker skjuter de allvarliga bristerna i pensionssystemet framåt på obestämd tid, trots att det nalkas val och trots att pensionssystemet faktiskt berör alla väljare, såväl dagens som framtidens pensionärer. Ett viktigt beslut att ta är att avveckla premiepensionssystemet och föra över dess tillgångar till inkomstpensionssystemet.

Publicerad: 25 april 2014, 13:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarArbetsmarknadPension

Vi i Sveriges Pensionärsförbund, SPF, har länge påpekat det ohållbara med sjunkande pensioner, vilket Folksam i sin debattartikel Höj pensionsåldern!den 22 april förtjänstfullt belyser. Det är positivt att fler än pensionärsorganisationerna tar upp dessa frågor som är mycket viktiga både för dagens och framtidens pensionärer.

Dessvärre är utvecklingen med fallande pensionsnivåer som andel av slutlönen inte förvånande. Internationella prognoser från OECD och EU visar att detta kommer att fortsätta, framtidens pensionärer i Sverige kommer att ha en pension som är en ännu lägre andel av deras slutlöner än vad dagens pensionärer har. Svenskarna har högst utträdesålder från arbetsmarknaden i EU, men har pensioner som gör att andelen svenska 65-plussare som riskerar fattigdom är högre än EU-snittet.

Som Folksams vd Jens Henriksson skriver så spelar en ökad livslängd och att vi borde jobba lite längre än vad vi gör idag in i denna ekvation. Men pensionssystemet som sådant är underfinansierat, vilket har gjort att bromsen har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger under de senaste fem åren.

Tyvärr har ansvariga politiker beslutat att skjuta de allvarliga bristerna i pensionssystemet framåt på obestämd tid, trots att det nalkas val och trots att pensionssystemet faktiskt berör alla väljare – såväl dagens som framtidens pensionärer.

Vid pensionsöverenskommelsen på 1990-talet när dagens pensionssystem togs fram slogs det fast att bromsen skulle slå till endast i sällsynta fall och att pensionerna skulle följa löneutvecklingen. Utvecklingen de senaste åren visar att pensionssystemet inte uppfyller detta. Och som Folksams beräkningar pekar på så kommer pensionen som andel av slutlönen att sjunka framöver. När ska ansvariga politiker medge att pensionssystemet inte levererar som det var tänkt?

På sikt är de förslag som Folksam tar upp viktiga för framtidens pensionärer: att människor jobbar längre, en bättre arbetsmiljö för äldre och att möjligheterna att pensionsspara förbättras. Men ännu viktigare är att vi får ett stabilt pensionssystem som inte sänker pensionerna gång på gång och som gör att pensionärerna kan leva på sina pensioner istället för att se sin köpkraft försämras. Hur många fler årskullar av pensionärer kommer annars att drabbas av den pensionskris vi har idag?

För att komma till rätta med underfinansieringen av pensionssystemet har vi i SPF föreslagit att premiepensionssystemet avvecklas och att dess tillgångar överförs till inkomstpensionssystemet. Vi stödjer även att pensionsavgifter på inkomster över intjänandetaket går till inkomstpensionssystemet istället för som skatt till staten och att det ska gå att stärka AP-fonderna genom höjningar av pensionsavgiften. Detta skulle starkt bidra till att pensionssystemet skulle kunna hålla det som lovades vid pensionsöverenskommelsen på 1990-talet. Och framförallt så att dagens, och i förlängningen framtidens, pensionärer ska kunna leva på sina pensioner.

Vi i SPF vill framhålla att debatten om sjunkande pensioner är något som de politiska partierna måste ta tag i före valet, inte efter.

Karl Erik Olsson, ordförande Sveriges Pensionärsförbund, SPF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev