lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Borg måste ge besked om skatteutjämningen

Regeringen måste lämna besked om vad som ska hända med skatteutjämningen. Det är ingen slump att en mycket bred politisk majoritet står bakom förslaget till nytt utjämningssystem, skriver företrädare för (S), (FP) och (MP) i Sörmland.

Publicerad: 23 mars 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Landstingsstyrelsens ordförande i Landstinget Sörmland skickar ett öppet brev till finansminister Anders Borg för att påtala behovet av att införa det föreslagna kommunala utjämningssystemet. Det är oroväckande att förslaget inte finns med i riksdagens propositionslista för våren och kräver nu svar från Finansdepartementet om hur förutsättningarna för landstingens budget 2013 kommer se ut. Om inte regeringen lyfter ärendet till riksdagen kommer den regionala orättvisan fortsätta vara ett faktum i Sverige.

Ett viktigt uppdrag som staten har är att säkerställa att regionerna i vårt land har likvärdiga förutsättningar att ge våra medborgare en god service trots att förutsättningarna för detta ser olika ut. Den statliga utredningen Likvärdiga förutsättningar (SOU 2011:39) visar att vårt landsting har förlorat 1,5 miljarder kronor i det statliga utjämningssystemet, resurser som skulle gått till sörmlänningarna för kvalitetshöjningar i vården. Dessa resurser har i stället hamnat hos andra landsting som inte har haft samma behov som vårt. Ironiskt nog motsvarar den summan som sörmlänningarna gått miste om det underskott som den sörmländska sjukvården gjort under de år som systemet verkat. Trots att det finns en utredning som det finns full politisk enighet kring verkar det dock som att finansminister Anders Borg tänker lägga den i byrålådan och inte åtgärda den orättvisa som nu råder mellan landsting och regioner.

Hela utjämningskommitten, såväl partierna i regeringen som i oppositionen, har skrivit under förslaget till nytt utjämningssystem och fick starkt bifall i remissomgången av landets kommuner och landsting. Enligt uppgift ska endast en handfull kommuner vara avvisande till förslaget. Detta till trots är ändå regeringen fåordig kring förslagets framtid.

Utredning konstaterar att praxis för diagnostisering och rapportering av så kallade ”bidiagnoser” hos vårdtunga patienter skiljer sig avsevärt mellan olika landsting. Vissa landsting har på detta sätt fått mer pengar i utjämningssystemet än vad som återspeglas i det faktiska vårdbehovet och vårdtyngden i länet. Landstinget Sörmland som valt att inte syssla med ”kreativ bokföring” av diagnossättning har på detta sätt gått miste om 1,5 miljarder kronor under den period utjämningssystemet funnits.

För oss i Sörmland är det av yttersta vikt att regeringen går vidare med det viktiga arbete som man så förtjänstfullt i gångsatt och bär in förslaget i mål. Det skulle ge en rättvisare fördelning av resurser till de patienter som har störst behov. Det skulle göra det möjligt för oss i Sörmland att satsa på kvaliteten i vården istället för att ”våra” pengar används i andra landstings kvalitetsutveckling.

Om regeringen inte ger tydliga besked om att införa det föreslagna utjämningssystemet ställs vi i Sörmland och många landsting inför fullbordat faktum. Ska vi likt andra börja tänja det nuvarande regelsystemet för att utnyttja dess kryphål? Ska vi med en redan hårt prövad ekonomi påbörja ytterligare besparingskrav på vården? Eller ska landstinget tvingas höja skatten för att skicka pengarna till ett annat landsting? Svaret om utjämningssystemets framtid och det öppna brevet måste finansminister Borg leverera snarast.

Åsa Kullgren, finanslandstingsråd (S) Sörmland

Thomas af Bjur, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP), Sörmland

Ylva G Karlsson, Miljö- och folkhälsolandstingsråd (MP), Sörmland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev