Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Bill och Batra sprider vrångbilder av S-politiken

De nya moderaternas politik har havererat på alla fronter. För att flytta fokus från detta faktum sprider de båda riksdagsledamöterna Anna Kinberg Batra och Per Bill mot bättre vetande myter om den socialdemokratiska politiken, nu senast i Dagens Samhälle om vår ekonomiska politik, replikerar Fredrik Olovsson (S).

Publicerad: 13 februari 2014, 13:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Effektivisering

REPLIK. De nya moderaternas politik har havererat på alla fronter: Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats. Skolresultaten har sjunkit mer än i något OECD-land. Samtidigt är underskottet i de offentliga finanserna det största sedan nittiotalskrisen.

För att flytta fokus sprider Anna Kinberg Batra och Per Bill (M) i en debattartikel i Dagens Samhälle 4 februari vrångbilder av den socialdemokratiska politiken. Detta sker mot bättre vetande.

Vi socialdemokrater har stora ambitioner för den offentliga sektorn. Klasserna ska bli mindre, tågen ska gå i tid, fler ska ges möjlighet att studera vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor, och vi ska ha en välfärd vi kan vara stolta över. För att klara dessa ambitionshöjningar krävs skattehöjningar, men också att vi är beredda att på sikt prioritera om bland nuvarande utgifter. Vi socialdemokrater står upp för att varje skattekrona ska användas effektivt. Genom att regeringen blir mer delaktig i den långsiktiga utvecklingen av svenska myndigheter tror vi att den statliga sektorn kan bli ännu smartare och modernare än vad den är i dag.

Såväl svenska som internationella exempel säger oss att potentialen är stor. Låt oss ta några exempel. Bara på Trafikverket fanns 2010 över 1 000 konsulter anlitade i verksamheten. Att ersätta dessa med egen personal innebär kostnadsbesparingar om hundratals miljoner kronor samtidigt som det ökar tryggheten för dem som arbetar i verksamheten. Tidigare utredningar, som nuvarande regering struntat i, visar att en bättre förvaltning av de statliga fastigheterna skulle kunna spara belopp i miljardklassen. Likaså är vi kritiska mot de växande resurser som svenska myndigheter lägger på marknadsföring och PR.

Det finns också en stor potential i gränslandet mellan olika verksamheter. Myndigheter är inte isolerade organisationer, utan del av system där arbete inom en del påverkar helheten. Migration, rättsprocesser eller rehabiliteringskedjor sträcker sig över flera olika myndigheter. När den ena handen inte vet vad den andra gör riskerar det att bli dyrt för skattebetalarna.

Regeringskansliet har under både nuvarande och tidigare regeringar fokuserat på själva lagstiftandet. Frågor om implementering av lagstiftning och löpande utveckling av myndigheterna är inte lika högt prioriterade. De strikta stuprören i regeringskansliet gör det också svårt att hantera problem på systemnivå.

Vi vill arbeta mer systematiskt. Förvaltningsfrågor ska värderas högre och tid ska investeras i att förstå och åtgärda myndigheternas utmaningar. Därför kommer en socialdemokratiskt ledd regering att steg för steg, tillsammans med berörda myndigheters ledningar och medarbetare, genomlysa de tjugo största myndigheternas verksamhet för att se hur de kan utvecklas under de kommande fyra åren. Vilka resultat det här ger vet vi inte på förhand. Men både vi och de forskare, generaldirektörer och internationella experter vi arbetar med bedömer att utvecklingspotentialen är betydande.

Moderaterna har alltid påstått att privatiseringar och ett minskat politiskt ansvarstagande är enda vägen till en utvecklad verksamhet. Det är fel och försvagar offentlig sektor. Det är helt klart dags för förändring.

Fredrik Olovsson, ordförande i riksdagens finansutskott (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Effektivisering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev