Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Bankerna borde ta ansvar och sänka räntan

I spåret av Riksbankens sänkning av styrräntan borde de svenska storbankerna sänka räntan för sina låntagare, istället för som tidigare genomföra uppseendeväckande höjningar av bolåneräntorna.

Publicerad: 1 mars 2012, 10:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Häromveckan meddelade Riksbanken att styrräntan för andra gången på kort tid sänks med 0,25 procent. Det var ett positivt och välkommet besked för många.

I denna situation är det naturliga att räntesänkningen ska komma befolkningen till del och då främst bolånetagarna. Det måste bli lättare för människor att få sin ekonomi att gå ihop och få större marginaler i vardagen. Därför vore det logiska att de svenska bankerna följer i Riksbankens spår och sänker räntan för sina låntagare. Men icke så. Förra gången räntan sänktes gick snabbt de största bankerna istället ut med beskedet att några planer på att sänka bolåneräntan inte fanns, åtminstone inte i nuläget. I verkligheten blev det tvärtom, när Riksbanken sänkte reporäntan höjde bankerna sina bolåneräntor, vilket är minst sagt uppseendeväckande.

Att följa Riksbankens räntesänkning och sänka bolåneräntan skulle istället medföra ett större ansvarstagande från de svenska storbankerna gentemot sina låntagare. Det finns i grunden ingen anledning för bankerna att inte sänka bolåneräntan då det i dag både finns kapital och god marginal för att genomföra en räntesänkning. Samtliga fyra svenska storbanker är väl ansedda i Europa och har på senare tid ökat sina ekonomiska marginaler samtidigt som skillnaden mellan bolåneräntan och reporäntan mer än fördubblats sedan 2008.

De svenska bankerna gör miljardvinster och delar ut omfattande bonusar till sina ledningar. 2011 gjorde de fyra storbankerna vinster på mellan 15-32 miljarder kronor och snittlönen för bankernas vd:ar är fem gånger så hög som statsministerns. Storbankernas räntenetto var förra året mellan 17-49 miljarder kronor. Det klingar därför ihåligt när bankerna försvarar sig med att man måste höja räntorna för att få större marginaler för att stå bättre beredda inför framtiden. Storbankerna klarar redan de högre kapitalkrav som den moderatledda alliansen har aviserat och kraven ska inte heller uppfyllas förrän efter tre år.

Bankerna försöker också påstå att det inte finns någon koppling mellan reporäntan och bolåneräntan då denna beror på hur bankerna lyckas låna upp sina pengar. Detta resonemang avfärdas dock av riksbankschefen Stefan Ingves. I detta sammanhang ska nog riksbankchefen tillmätas den största tilltron. Mot bakgrund av bankernas enormt höga vinster och räntenetton är det anmärkningsvärt att inte bankerna låter sina bolånekunder få del av räntesänkningen.

En ökad konkurrens inom den svenska bankvärlden hade med stor sannolikhet bidragit till ett gynnsammare läge på räntemarknaden för kunderna. Fler aktörer ger större valfrihet och mindre utrymme och möjlighet till ensidigt eget vinstintresse från bankernas sida. Ökade vinstmarginaler och sänkt styrränta som stimulans för ekonomin måste nu rimligen även komma bolånekunderna till del. Allt annat vore oansvarigt agerande av svenska banker.

Christer Akej, Riksdagsledamot (M), norra och östra Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev