Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Alliansens budgetförslag underlättar för barnfamiljer

I dag onsdag ska vi debattera alliansens sjunde raka budget i Sveriges riksdag. Tack vare vår ansvarsfulla ekonomiska politik har regeringen kunnat lägga en reformbudget med stora investeringar för infrastruktur, utbildning och konkurrenskraft.

Publicerad: 21 november 2012, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ekonomisk politik

Samtidigt är splittringen mellan oppositionspartierna uppenbar. Det främsta som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om är att kraftigt försvåra vägen till full sysselsättning.

Full sysselsättning är ett viktigt mål. För att kunna nå dit är det viktigt att vi också anstränger oss att hitta vägar som underlättar för barnfamiljer och ensamstående att kombinera sitt föräldraskap med ett aktivt yrkesliv. Vardagspusslet är många gånger svårt att få ihop och det är därför viktigt att föreslå åtgärder som kan få fler personer ut i arbetslivet och på heltid samtidigt som de känner att deras barn kan få en trygg omvårdnad under tiden.

Alliansens ambition att vidmakthålla en stärkt familjepolitik, som bland annat syftar till att underlätta för föräldrar att arbeta, fortsätter i årets budget. Regeringen har redan tidigare förenklat jämställdhetsbonusen, förstärkt bostadsbidraget och ökat flerbarnstillägget i barnbidraget. Även möjligheten för nyblivna föräldrar att kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår har införts.

I årets budgetproposition för 2013 gör Alliansen fler satsningar för ökad valfrihet och trygghet för barnfamiljer. Nattis är ett sådant exempel där ett flertal kommuner möjliggör för främst ensamstående föräldrar att jobba på kvällar, nätter och helger samtidigt som deras barn får ett tryggt omhändertagande. Regeringen vill därför uppmuntra kommunerna att i ökad omfattning erbjuda denna omsorg och satsar 108 miljoner kronor i ett riktat stimulansbidrag. Det ska gå att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete i ett modernt samhälle.

VAB-intyget om barns frånvaro som tidigare behövts för att få tillfällig föräldrapenning kommer att avskaffas, vilket efterfrågats av många föräldrar. Försäkringskassan bedömer att de fortfarande kan ha en god kontroll genom andra medel för att förhindra felaktiga utbetalningar. Kan vi minska krångel genom att slopa administrativa hinder så är det viktigt att vara lyhörd för det.

Regeringen höjer även föräldrapenningens grundnivå från 180 kronor till 225 kronor per dag för att stärka ekonomin för bland annat unga föräldrar som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden eller av andra skäl inte kan få föräldrapenning på sjukpenningnivå. På detta sätt tryggar vi vardagen för barnfamiljer med vissa svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

Oppositionspartiernas budgetförslag däremot gör det mindre lönsamt att arbeta och ett trovärdigt regeringsalternativ saknas fortfarande. Om Stefan Löfven vill bilda regering måste han snart svara på oppositionspartiernas krav. Kommer han att acceptera Vänsterpartiets krav när det gäller ett kraftigt avtrappat jobbskatteavdrag? Kommer han att minska valfriheten inom barnomsorgen som LO vill? Tänker han höja bensinskatten och införa en flygskatt på semestrar som Miljöpartiet föreslår?

Frågorna är fler än svaren. Tydligt är att mot en enad allians står olika oppositionspartier som i sina budgetalternativ vill höja skatterna för vanliga löntagare och därmed montera ned den arbetslinje som har tjänat Sverige väl.

Anna Kinberg Batra, gruppledare (M), ordförande i riksdagens finansutskott

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ekonomisk politik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev