tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Alla barn har rätt till trygg idrott på sina villkor

Idrotten är en av de mest betydelsefulla platserna för många barn vid sidan av hemmet och skolan, men vi vet också att barn far illa inom idrotten. Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris bestämt sig för att driva frågan om barns trygghet. Hela idrottsrörelsen ska få stöd att lyfta sig och sätta barnrättsfrågorna högst på agendan, skriver Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Publicerad: 6 februari 2018, 12:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnperspektivetBarnIdrott

Samhället förändras, men idrottens viktiga roll består. Idrotten är en av de mest betydelsefulla platserna för många barn vid sidan av hemmet och skolan. Varje dag, året runt går 145 000 barn till träningen eller tävlingen för att få uppleva koncentrationen, utmaningen, gemenskapen och glädjen. Undersökningar visar att 93 procent av alla barn tycker att det är bra eller mycket bra gemenskap i laget eller träningsgruppen och 96 procent av alla barn tycker det är ganska eller mycket roligt med sin idrott.

Men vi, Riksidrottsförbundet och Bris, vet också att barn far illa inom idrotten. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där barn har utsatts för övergrepp och kränkningar inom ramen för sitt idrottande. Det handlar både om vuxna tränare som beter sig illa, och om att övergrepp och kränkningar barn emellan förekommer. Vi vet att många barn aldrig berättar för någon, på grund av rädsla för förövaren, rädsla för att tvingas sluta med idrotten eller för att de själva tar på sig skulden.

Riksidrottsförbundet har bestämt sig för att ta på sig ledartröjan – att äga och driva frågan om barns trygghet. I det arbetet är Bris samarbetspartner. Det räcker inte med enskilda insatser, med isolerade kunskapslyft eller handböcker. För att hela idrottsrörelsen ska få stöd att lyfta sig och sätta barnrättsfrågorna högst på agendan behövs skillnad i alla led.

På riksidrottsmötet ifjol fattades flera viktiga beslut som nu förverkligas. Det handlar om framtagandet av en etisk kod, om att inrätta en visselblåsarfunktion dit aktiva kan anmäla oegentligheter, och om en idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar och aktiva. Tillsammans har Bris och Riksidrottsförbundet tagit initiativ till en ny stödlinje för idrottsledare. De kan ringa direkt till Bris kuratorer för stöd i frågor som rör barns trygghet i idrottsrörelsen.

Trygg idrott handlar också om att barn har rätt till information och verktyg så att de känner sig trygga med vart de kan vända sig, och att det finns vuxna som lyssnar när något känns fel. I boken "Barnens spelregler" som nyligen släppts finns sju grundläggande regler som stöd och kunskap till idrottsledare, idrottsföräldrar och barn.

Barnens spelregler är att:

■ alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt,
■ alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor,
■ alla barn har rätt till stöttande vuxna,
■ inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp,
■ inget barn ska bli utsatt för våld,
■ inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier,
■ alla barn har rätt att känna sig delaktig i sin förening.

Varje barn har också rätt att vara med och påverka hur saker och ting går till. I en gemensam satsning vill vi göra det enklare att göra rätt och öppna upp för samtal om hur vi tillsammans skapar en trygg idrott – utifrån barnets rättigheter. Vi hoppas att Barnens spelregler kan hjälpa till att ge liv åt sådana samtal.
Kör hårt, var snäll och våga prata om det som känns fel. Tillsammans kan vi få alla barn att längta till sin idrott.

Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BarnperspektivetBarnIdrott

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev