Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

29 miljarder till tillväxt och jobb i hela Sverige

I veckan presenterar alliansregeringen förslag på hur 29 miljarder kronor ska investeras för jobb i växande företag. Nu ökar vi satsningarna för en grön ekonomi, stärkt innovation, entreprenörskap och kompetensutveckling inom ramen för EU:s strukturfonder, skriver näringsminister Annie Lööf (C) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).

Publicerad: 10 april 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUTillväxtSysselsättningRegionalpolitikKompetensutveckling

Den ekonomiska kärnan i det europeiska samarbetet är EU:s sammanhållningspolitik och de två fonderna, regional- och socialfonden, som sammanlagt utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget. Medlen ska gå till investeringar för stärkt konkurrenskraft.

I dag är 200 000 fler sysselsatta än 2006 trots en utdragen lågkonjunktur. Vi hör också till de länder som har högst arbetskraftdeltagande och sysselsättningsgrad i EU. Men jobben behöver bli fler och komma ännu fler till del. Sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för att skapa bättre förutsättningar för fler och växande företag, framväxten av nya jobb och ett mer innovativt näringsliv som kan skapa en fortsatt långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige. Vi kommer att bygga vidare på goda resultat från den tidigare programperioden. Regionalfonden har bidragit till 17 700 nya företag och Socialfonden har rustat människor och fått fler i jobb.

Alliansregeringen har nu beslutat om våra prioriteringar för hur de 29 miljarder kronorna ska användas i Sverige 2014-2020. De nio regionalfondsprogrammen och det socialfondsprogram vi lämnar till EU-kommissionen för godkännande fokuserar på de strukturella utmaningar Sverige står inför.

Fler konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Det är framförallt mindre och växande företag som står för tillväxten av nya jobb i Sverige. Kan vi skapa en jordmån där företag kan växa; till exempel genom affärs- och innovationsrådgivning, förbättrat regionalt företagsklimat och bättre kapitalförsörjning, kan fler få jobb. 4.8 miljarder går till satsningar på den jobbskapande sektorn i svensk ekonomi.

Stärka forskning och innovation. Sverige rankades i fjol som världens näst mest innovativa land, men vi har fortfarande utmaningar med att vidareutveckla innovationer till kommersiella produkter. Att svenska företag i tätt sammarbete med universitet fortsätter att pressa gränserna och kommersialiserar uppfinningar, inom allt mellan tung industri till biomedicin, är avgörande för att Sverige ska kunna konkurrera. 4.5 miljarder kronor inriktas mot innovation, forskning och teknisk utveckling.

Ökad kompetens och fler i jobb. I dag är det fler som har ett jobb men det behöver bli ännu fler. Vi ska ha en smart, hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Det handlar om att fler ska få möjlighet till jobb och om ett hållbart arbetsliv. Därför fortsätter vi att utveckla och förstärka jobbpolitiken. 12,7 miljarder kronor går till kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden; stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv; bredare vägar till jobb och företagande för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden; och satsningar på fler unga i jobb och utbildning.

En mer miljövänlig ekonomi. Europa som helhet behöver minska sina koldioxidutsläpp. 2.7 miljarder kronor kommer att riktas mot energieffektivisering och utveckling av förnybar energi, vilket är en femdubbling jämför med tidigare period. Pengarna kommer bland annat att gå till demonstrationsanläggningar och testverksamhet för ny koldioxidsnål teknik.

Genom utvecklad samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå skapas förutsättningar för fler jobb i hela landet. Det är tillsammans som vi bygger Sverige starkt även i framtiden.

Annie Lööf, näringsminister (C)

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev