Nyhet
Arbetsmiljö
9 september 2020 kl 14:53

Vårdanställda väljer högre lön före mindre stress

Tre av fyra vill att deras jobb förändras efter pandemin.

Pandemin har påverkat arbetsmarknaden i Sverige på många sätt. En färsk undersökning från Blocket Jobb visar att sju av tio yrkesverksamma har upplevt någon slags förändring sedan pandemin startade (68 procent).

Var fjärde (26 procent) uppger att de har mer att göra i dag, jämfört med före coronans utbrott. Det är framförallt anställda kvinnor som uppger sig ha mer att göra, nära var tredje anger detta (31 procent) jämfört med en femtedel av männen (21 procent).

– Trycket på vården är helt klart en bidragande faktor till att så många som var fjärde har mer att göra nu än före pandemin, men även anställda i andra sektorer som exempelvis utbildningssektorn har ökad arbetsbelastning i dagsläget, säger Alexander Greidinger, marknadsplatsdirektör på Blocket Jobb.

74 procent av de 1 000 personer som har intervjuats uppger att de på något sätt önskar att deras arbetssituation förändras jämfört med hur det var före coronapandemin. Några av de mest önskade förändringarna är möjligheten att jobba mer hemifrån (30 procent), ett lugnare tempo och mindre stress (27 procent) samt bättre balans mellan jobb och fritid (23 procent).

Önskemålen om förändring skiljer sig även åt mellan branscher.

Anställda inom vård och omsorg uppger i högre grad än övriga branscher att de skulle vilja ha högre lön (50 procent), ett lugnare arbetstempo med mindre stress (36 procent) samt bättre arbetsvillkor (30 procent) när pandemin är över.

De som jobbar inom offentlig förvaltning och försvar vill i högre grad än övriga ha större möjlighet att jobba hemifrån (51 procent) och arbeta mer digitalt (16 procent).

Var tredje anställd inom utbildningssektorn önskar att framtiden innehåller ett lugnare arbetstempo med mindre stress (33 procent) och en bättre balans mellan jobb och fritid (29 procent).

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 9 september 2020 kl 14:53
Uppdaterad: 9 september 2020 kl 14:59