Nyhet
Ekonomi
3 november 2020 kl 10:23

Upphandlingsenhet flyttas efter inköpskaos

”Det finns jättemycket som kan bli bättre”, säger Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar.

Kalmar kommuns upphandlingsenhet har de senaste åren legat under kommunledningskontoret efter att tidigare ha varit placerad under serviceförvaltningen. Tanken med flytten var att få bättre kontroll på upphandlingarna, men att döma av den rapport som gjorts och som Barometern OT tagit del av har det ändå funnits problem med slöseri, otillåtna aktiviteter, ineffektivitet och oklarheter angående vem som får handla och hur det ska gå till.

När genomlysningen gjordes bestod upphandlingsenheten av nio anställda med ansvarar för alla inköp som kommunen gör, förutom det som gäller bygg, entreprenad och fastighet.

Det handlar om varor för en miljard kronor per år.

Personalen berättar i intervjuer att de har en hög arbetsbelastning, känner stress och att uppdragskön inte hinns med.

Övriga kommunala verksamheter upplever att upphandlingsenheten kan vara svår att nå och ibland är väntetiden ett år, visar rapporten. 

Majoriteten av de intervjuade har också ondgjort sig över att alla inom kommunen tillåts handla, ingen säger ifrån och att det leder inte till några konsekvenser. Oproportionerligt många har tagit upp exempel på hur det handlas på stan (Ikea, Ahlsells) och hur lysande rådjur och braskaminer köpts in till jul.

Nu ska en ny organisation få bättre ordning och kontroll på inköpen när upphandlingsenheten flyttas tillbaka till serviceförvaltningen för att ingå i inköpsverksamheten.

– Det finns möjligheter till både effektivisering och att hitta pengar. Jag tror att vi skulle kunna jobba mer tillsammans, säger kommundirektör Annette Andersson till Barometern OT.

Kommunstyrelsen fattar beslut om den nya inköpsverksamheten i dag, tisdag. Sista ordet har kommunfullmäktige.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 3 november 2020 kl 10:23