Tre välfärdsförnyare slåss om priset

Tre kandidater tävlar om titeln Årets välfärdsförnyare när ­Dagens Samhälle för tredje året i rad anordnar Stora Samhällsgalan, i år den 10 maj.

Slut­kandidaterna valdes ut av en jury bland ett trettiotal ­nominerade projekt, kommuner, företag och ­organisationer som ­förnyat arbetssätt eller verksam­heter inom skola, vård eller omsorg.

I Nyköping slogs fyra olika högstadieskolor ihop till en storskola – för att komma åt skolsegregationen, få koll på kostnaderna och vässa elevernas meritvärden. På flera punkter har Nyköpings­modellen redan nått målen.

En app på en läsplatta gör inte bara Praktikertjänsts hemvårdspatienter mer del­aktiga i vården. Den omvandlar också 8–10 timmar i veckan till patienttid för personalen. Nu sprids appen i resten av bolaget.

För att klara vårdbehoven när antalet asylsökande boomade i Västra Göta­land startade Bräcke diakoni en mobil vårdcentral för vård på plats på asylboenden. Resultat? Minskade kostnader, snabbare hjälp och tryggare patienter.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.