Nyhet
Arbetsmarknad
22 oktober 2020 kl 10:51

Stoppade släktutredning – kan vara olaglig

Chefernas barn anställdes som sommarvärdar – men att utreda vilka som är släkt inom kommunen kan vara olagligt.

När Höörs kommun skulle projektanställa sex personer som sommarvärdar, gick fyra av sex tjänster till kommunchefers barn. Däribland kommundirektör Camilla Lindhes. Hon menade att det aldrig var tanken att tjänsterna skulle utannonseras utan på grund av tidsbrist blev de tvungna att lösa situationen internt.

Beslutet fick många att reagera. Bland andra kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M) som ville utreda om och i sådana fall vilka chefer som hade anhöriga anställda inom kommunen.

Men en sådan kartläggning kan vara olaglig. I stället har kommunstyrelsen beslutat att skärpa reglerna för hur anställningar ska göras.

– Man får inte dokumentera vad som helst och att dokumentera att man har någon närstående i samma organisation kan vara en sådan uppgift som man inte får registrera utan att det finns ett extremt tydligt syfte, till exempel att man båda jobbar på ekonomikontoret och har gemensam beslutsrätt, säger Johan Svahnberg till P4 Malmöhus.

Han säger vidare att han inte tyckte det var överilat att ta ett ordförandebeslut om att se över möjligheterna att göra en utredning eftersom beslut fattades som inte var bra för kommunens varumärke.

Nu har nya riktlinjer tagits fram för hur anställningar ska gå till, som bland annat innebär att du inte kan anställa någon på ett sommarvikariat utan att ha utlyst tjänsten externt.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 22 oktober 2020 kl 10:51
Uppdaterad: 22 oktober 2020 kl 11:11