Intervju
Demokrati
27 december 2019 kl 13:56

”Staten bör ta utgifterna för befolkningsökningen”

Dagens Samhälles krönikör Mats Reimer om sin mest lästa krönika 2019 och vad som väntar i debatten under 2020. 

Mats Reimer, din mest lästa DS-krönika under året var ”Därför tackar jag nej till PSA-testet”.

– Varför tror du att det ämnet gav sånt gensvar? 

Det rör läsarens (eller en närståendes) hälsa. Beslutet om man skall delta i medicinska screeningprogram bör vara ett helt personligt ställningstagande. Jag hoppas min berättelse kan stimulera till ett mer informerat val.

– Vad debatterar vi mest 2020? 

Den snabba befolkningsökningens påverkan på snart sagt varenda samhällsområde i Sverige.

– Vilket nyårslöfte borde regeringen ge till kommuner eller regioner? 

Kostnaderna förknippade med en exceptionell ökning av befolkningens storlek är resultatet av statlig politik, och därför bör staten ensam stå för de ökade utgifterna.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 27 december 2019 kl 13:56