Nyhet
2 juni 2016 kl 00:15

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Staten är väldigt, väldigt svag i dag”

Staten måste stärkas. Och det förutsätter storregioner, framhåller både civilminister Ardalan Shekarabi (S) och utredaren Barbro Holmberg.

Det statliga perspektivet är minst lika viktigt som det landstingsregionala i reformen med storregioner, framhåller både den ansvariga ministern och ordföranden i Indelningskommittén.

– Vi kan inte ha en svagare stat än i dag. Det är en oerhörd splittring och regional röra. Och vi har länsstyrelser som knappt har näsan över vattenytan, säger Barbro Holmberg, som till för ett år sedan själv var landshövding i ett sådant län (Gävleborg).

Den geografiska indelningen för de kommande regionerna med direktvalda parlament och för länsstyrelserna ska sammanfalla. Barbro Holmberg talar om en samlad stat som på ett effektivt sätt möter den regionala självstyrelsen.

Då ingår också en rad centrala stat­-

liga myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Försäkrings­kassan och så vidare. Alla har sina egna, och varierande, regionala indelningar. Det går inte, enligt Ardalan Shekarabi. 

– Ingen annan myndighet har i dag en indelning på länsnivå som länsstyrelserna. Vi måste få till en sammanhållen statlig organisation och läns­styrelser som har muskler. Det här är ett mycket starkt önskemål i alla de kommundialoger jag fört.

De flesta statliga myndigheterna har en geografisk indelning i fem, sex, sju områden. Det antalet ses därför som lämpligt för de nya regionerna.

Men obalanserna får inte bli för stora. Därför ser Barbro Holmberg det som omöjligt att till exempel Stockholms och Uppsala län ingår i samma region. 

– Storregionreformen blir en rätt­visereform. 52 procent av Sveriges befolkning bor redan i stora regioner (Skåne, Västra Götaland, Stockholm). Nu blir det mer likvärdigt.

Läs vad landshövdingarna tycker.

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.