Nyhet
Hemtjänst
23 april 2020 kl 10:42

Sommarboende får nej till hemtjänst i fler kommuner

Allt fler kommuner nekar hemtjänst till fritidsboende i sommar – trots att det strider mot lagen.

Dagens Samhälle har redan tidigare rapporterat om att kustkommuner runt om i landet säger nej till fritidsboendes önskan om att få hemtjänst under coronapandemin. Hit hör till exempel Orust, Tjörn, Norrtälje och Laholm.

Fler kommuner följer nu efter och fattar liknande beslut. I enkät som TT gjort uppgav nästan var tredje, 48 av 162 svarande kommuner, att de tänker säga nej till hemtjänst eller hemsjukvård till den som inte bor där permanent.

Främsta orsaken uppges vara personalbrist. En del kommuner svarar också att de inför bestämmelsen som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa resandet i landet.

109 kommuner svarade att de inte tänker dra in på hemtjänsten, men flera menade att detta beslut kan ändras beroende på hur pandemin utvecklas.

Att neka stöd- och hjälpinsatser till den som tillfälligt vistas i kommunen strider mot socialtjänstlagen. Kritik eller vite kan bli påföljden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) försöker få regeringen att tillfälligt ändra lagen. 

— Vi har kontakter varje vecka med socialdepartementet, och det här är en fråga som lyfts vid varje tillfälle där vi också berättar att det är fler kommuner som vänder sig till oss med frågor om det här. Men det har än så länge inte gett någon effekt, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR, till TT.

 

Det här är en nyhetstext från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle står oberoende från organisationer, partier, religioner och särintressen. Vi värnar pressetikens regler, det kritiska tänkandet och konsekvensneutraliteten. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat och präglas av kvalitet och trovärdighet.

Publicerad: 23 april 2020 kl 10:42
Uppdaterad: 23 april 2020 kl 13:36